Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“

 Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelelė“ vykdo  2019-2021 m. ES projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“ (projekto kodas Nr. Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0006). Projekto partneris –  Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“. Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir… Plačiau

Projekto „Aktyvi mokykla“, gavus aktyvios mokyklos statusą, fizinio aktyvumo skatinimo veiklos

       Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro paskelbtoje aktyvių mokyklų atrankoje. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos  nutarimu, mūsų įstaiga, t.y. Kėdainių r. Vilainių… Plačiau

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“.

                    Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą,… Plačiau

Tarptautinis eTwinning projektas

eTwinning projektas „Netipinė aplinka ir vaikų kūrybiškumo plėtotė“. “Atypical environment and the development of children’s creativity”. Projekto koordinatorė:  logopedė Rima Lučinskienė Šio projekto tikslas – įgalinti vaikų kūrybiškumą netipinėse aplinkose. Mokykla-darželis „Obelėlė“ prisijungė prie šio dr. A. Tamušauskaitės inicijuoto projekto,… Plačiau

Projektas „Tėviškėlėje užaugu – aš dalelė jos širdies“, skirtas Vasario 16-osios šventei paminėti

             Valstybės piliečiu tampame – tik gimus. Jo pilietiškumas, kaip žmogaus asmenybės savastis, pradeda formuotis nuo pat jo atėjimo į šį pasaulį. Mūsų šalies istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis.  Mokykla-darželis stengiasi kuo suprantamiau ir įdomesnėmis formomis perteikti… Plačiau