Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro paskelbtoje aktyvių mokyklų atrankoje. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos  nutarimu, mūsų įstaiga, t.y. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ buvo pripažinta aktyvia mokykla iki 2024 m. gruodžio 10 d. Nuo šiol mes įsipareigojame ir toliau įgyvendinti savo mokinių fizinio aktyvumo skatinimą įvairiomis formomis, viešinti aktyvios mokyklos sampratą ir toliau išlikti aktyvia mokykla.

       Kasmet mokykla-darželis  dalyvauja arba pati organizuoja įvairius  sporto renginius: bėgimo akciją  „Gelbėkit vaikus“, „Europos judumo savaitę“, ilgalaikį projektą „Futboliukas“, Futboliuko turnyrą „Pirmas įvartis – Futboliukas kitaip“, respublikines vaikų sportinės žaidynes  „Nykštukų šėlsmas“, šeimos sporto varžytuves, # BEAKTIVE tarptautinį projektą „Judėk šokio ritmu“, pasaulinę sniego dienos paminėjimo akciją „Word snow day“, respublikines „Lietuvos mažųjų  žaidynes“  ir kitus renginius.

       Kiekvienais metais organizuojami mokinių plaukimo mokymai Kėdainių sporto mokyklos baseine Vilainių k.. Visi mokiniai mokomi šokti, sportuoti.

       Dalyvaujame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotame „Sporto rėmimo fondo“ projekte.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė,  2020-01-16

 

VAIKŲ FIZINIS AKTYVUMAS KARANTINO METU AKTYVIOJE MOKYKLOJE 

 

                      Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ aktyvia mokykla pripažinta 2019 mėn. gruodžio mėn. Vaikų fiziniam aktyvumui nuolat skiriamas padidintas dėmesys. Tai išliko aktualu ir COVID-19 karantino metu. Pedagogų bendruomenė svarstė, kaip paskatinti vaikus būti aktyviais karantino metu.  Kadangi prieš pandemiją buvome pradėję vykdyti projektą „Aš judu ir tave kviečiu“, nusprendėme jį tęsti ir karantino metu.

                      Projekto  tikslas – Siekti, kad aktyvia fizine veikla užsiimtų kuo daugiau mokyklos-darželio bendruomenės narių.

                      Projekto uždaviniai:

  • Inicijuoti fizinį aktyvumą skatinančias veiklas.
  • Sudominti vaikus neįprastomis aktyviomis sportinėmis veiklomis.
  • Skatinti šeimos narius sportuoti kartu bei patirti judėjimo džiaugsmą.

Dalyvauti projekte buvo kviečiami Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ ugdytiniai, jų šeimos nariai (tėvai, broliai, seserys ir kt.), visi darbuotojai, Vilainių kaimo bendruomenė.

Projektas apėmė įvairias veiklas:

Kovo 11-osios bėgimas. Mažuosius mokyklos-darželio ugdytinius pradžiugino galimybė aktyviai praleisti laiką ir taip paminėti Lietuvai svarbią datą. Numatytą dieną, sau patogiu laiku, pasipuošę tautine atributika, vaikai, mokytojai, šeimų nariai ir kaimo bendruomenės nariai galėjo prabėgti Vilainių parke pažymėtą trasą. O įveikus trasą, laukė apdovanojimai – medaliai, skirti šiam įvykiui atsiminti. Dalyviai galėjo pasivaišinti ir „Obelėlės“ mokinių užauginta ir paruošta arbata.

Judumo savaitė. Buvo paskelbtos penkios judumo dienos: „Šokių diena“, „Sporto diena“, „Bėgimo diena“, „Mano įdomiausia žaidimo diena“, „Olimpio mankšta“. Organizatoriai pateikė išsamų aprašymą, ką kiekvieną dieną galima nuveikti. Taip pat buvo išsiuntinėta vaizdo medžiaga, kokias veiklas galima atlikti namuose, savo kieme, parke ar kur nors kitur. Iš ugdytinių ir jų tėvų sulaukėme nuotraukų ir pasidalinimo savo įspūdžiais.

Futbolo turnyras „Pirmasis įvartis“. Šiame turnyre dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai. Lankantys įstaigą ugdytiniai, susibūrę į komandas, žaidė mažąjį futboliuką. Tie vaikai, kurie mokosi nuotoliniu būdu, su savo šeimos nariais, taip pat žaidė futboliuką.  Buvo prisimintos žaidimo taisyklės, mokomasi draugiškai žaisti komandoje.

Sportuojanti šeima –  aš tėtis ir mama. Šioje veikloje buvo kviečiamos šeimos aktyviai prisijungti prie iniciatyvos. Iniciatyvos organizacinė komanda parengė vaizdinę medžiagą, aprašymus, kaip būtų galima aktyviai praleisti laiką. Prie iniciatyvos prisijungė keletas šeimų, įstaigoje dirbantys darbuotojai, ir įstaigą pradėję lankyti ugdytiniai. Buvo žaidžiami įvairūs judrieji žaidimai, estafetės. Šokių mokytojas pademonstravo šokį, kurį galėjo šokti visi norintys. Dalyviai buvo apdovanojami įvairiomis dovanėlėmis, šeimos – nuotoline padėka.

Sporto šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Sporto šventėje dalyvavo lankantys mokyklą ir nuotoliniu būdu besimokantys  1–4 klasių mokiniai. Kiekvienos klasės mokiniai saugiu atstumu galėjo išbandyti keletą kliūčių ir  rungčių. Namuose, besimokantys nuotoliniu būdu – gavo mokytojų įvairių pratimų aprašymus, kuriuos galėjo atlikti savo namuose. Šventė tęsėsi  visą mokslo dieną. Pasibaigus šventei,  mokinių laukė siurprizas.

           Kasdieninės aktyvios veiklos namuose. Mokiniams, būnant namuose, buvo siūloma sportuoti su video treneriu www.youtube.lt, išnaudoti žiemos privalumus:  žiemos linksmybės su žiemos sporto priemonėmis, pasirinkto nuotolio įveikimas pasirinkta sparta, sparus ėjimas 20 min. kaitaliojant su lėta sparta, kliūčių įveikimas lauke, aktyvi veikla kasant sniegą, statant sniego statinį ir kt. Buvo siekiama, kad vaikai suprastų, kad jie yra atsakingi už savo fizinį aktyvumą.

          Džiaugiamės, kad COVID – 19 pandemijos metu galime įgyvendinti išsikeltus tikslus, stiprinti mokinių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų ir šeimos pastangomis.

                                                           Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė,  2021-06-03

 

AKTYVIAME KŪNE – AKTYVUS PROTAS. KAIP FIZINIAM AKTYVUMUI PADEDA INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

 

Sveikatinimo pertraukos edukacinėje lauko erdvėje „Arbatinė ir Basakojų takas“

          Tikslas – skatinti 1–4 klasių mokinių sveikos gyvensenos įpročių formavimą, aktyviai veikiant lauke.

      Mokiniams du kartus per savaitę, per pertraukas, šiltuoju metų laiku buvo organizuojami pasivaikščiojimai refleksoterapiniame „Basakojų take“. Skambant muzikiniams įrašams, mokiniai džiaugsmingai judėdavo, atlikdavo įvairius šokio elementus. Jie patirdavo judėjimo džiaugsmą, buvo sužadinamos teigiamos emocijos.  Žaisdami žaidimą su akmenukais „Bokštas“, vaikai  ugdydavosi dėmesingumą, susikaupimą. Aktyviai praleisdami laiką, mokiniai mokydavosi įvairių atsipalaidavimo būdų per meditaciją.  Kiekvieną kartą  gerdavo vis kitą iš Arbatos sodelio pasigamintą arbatą.

      Mokiniai smagiai, naudingai praleisdavo pertrauką lauke. Atliekant  siūlomas veiklas natūraliai formuojasi sveikos elgsenos įpročiai, domėjimasis  įvairiais sveikatinimo elementais. Taip mokiniai buvo pratinami ir mokomi savarankiškai rinktis aktyviai veikti per pertraukas mokyklos-darželio edukacinėse lauko erdvėse.

 

Rytmetinės mankštos „Labas rytas“

              Tikslas – formuoti kasdienės mankštos įpročius, smagiai pajudėti.

           Rytmetinė mankšta „Labas rytas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse  – tai puiki dienos pradžia. Ji atliekama kiekvieną rytą, kur vaikai ne tik pamankština kūną, padeda greičiau pabusti organizmui iš miego, bet ir gerai nusiteikia visai dienai, didėja jų darbingumas. Mankšta reikalauja tam tikrų valios pastangų, vadinasi, ugdo ryžtingumą, drausmina vaiką. Be to, mankšta lavina vaikų dėmesį, pratina sąmoningai siekti tikslo, ugdo atkaklumą.

             Kad vaikams būtų įdomiau ir linksmiau, mokytojai naudoja IKT.  Čia pasitarnauja įvairūs garso ir video įrašai,  www.youtube.lt platformoje patalpintos vaikiškos dainelės su vaikams tinkančiais judesiais.

          Įsitikinome, kad mankšta suteikia energijos, pakelia nuotaiką. Kas rytą stebime, kad daugumos vaikų nuotaika gera, spinduliuoja besišypsantys veidai, muzikos ritmu juda kūnai.  Mes, tikime, kad ateityje mankšta vaikams taps gyvenimo būdu.

Tarptautinė vaikų draugystės iniciatyva „Matau tave“

             Iniciatyvos tikslas – mokyti vaikus būti draugiškais vieni kitiems, priimti kiekvieno išskirtinumus ir visiems kartu atlikti bendrą dainą bei šokį, simbolizuojančius pakantumo ir draugystės idėjas.

         Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“  dalyvavo LRT ir Europos transliuotojų sąjungos organizuojamoje tarptautinėje vaikų draugystės iniciatyvoje ,,Matau tave“. Neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Choreografijos studijos“ šokėjai beveik visą mėnesį stebėjo ir mokėsi LRT pateiktą šokio įrašą.  Išmokę šokį „Dinamitas“, filmavo, siuntė organizatoriams. Nufilmuotu įrašu pasidalino su kitų klasių mokiniais, kurie taip pat išmoko šį gražų šokį.   Visiems vaikams labai patiko ši iniciatyva, kuri dovanojo puikią nuotaiką, vieningumą ir draugystę.

Informacinės technologijos prisideda prie mokyklos-darželio bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo.  Judėjimas tampa  įdomesnis, patrauklesnis, nenuobodus. Vaikams  IKT pagalba demonstruojami judesiai geriau suvokiami, atliekami tiksliau. Kasmet, pasitelkdami IKT, organizuojame ir bendrus visos įstaigos renginius: „# BEACTIVE Europos sporto savaitė“, „World Snow Day“ (Pasaulinė sniego diena Lietuvoje), „Europos judumo savaitė“.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė, 2021-12-10