Pedagogų sąrašas

 Eil. Nr.  Pavardė Vardas    Pareigos Išsilavinimas  Mokymo įstaiga, specialybė, baigimo metai Kvalifikacinė kategorija, atestacijos metai
  1. Asta Čiapaitė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja aukštasis Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, pradinio mokymo pedagogikos specialybė, 2000

Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2003

Vilniaus kolegija, priešmokyklinio ugdymo specializacija, 2014

Panevėžio kolegija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 2017

Mokytoja
  2. Jolanta Klevinskienė Pradinių klasių mokytoja aukštasis ŠPI, pradinių mokymo pedagogika, 1990 Vyr. mokytoja, 1997-10-21
  3. Laima Žvikienė Pailgintos grupės auklėtoja aukštasis ŠPI, pradinių klasių mokytoja, 1987 Vyr. mokytoja, 1998-05-21
  4. Asta Jasiūnienė Pradinių klasių mokytoja aukštasis ŠPI, pradinių klasių mokytoja, 1990 Vyr. mokytoja, 1998-05-27
 5. Violeta Lukoševičienė Pradinių klasių mokytoja aukštasis ŠPI, pradinių mokymo pedagogika, 1992+1996 Mokytoja metodininkė, 2002-03-07
  6. Laima Lukoševičienė Pradinių klasių mokytoja aukštasis ŠPI, pradinių mokymo pedagogika, 1993+1995 Mokytoja metodininkė, 2001-11-28
  7. Violeta Sereikienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja spec. vidurinis Vilniaus pedagoginė mokykla, ikimokyklinis auklėjimas,1975 m Auklėtoja
  8. Vida Railienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja aukštasis ŠPI, ikimokyklinio aukl. metodininkė ir auklėtoja, 1973 Vyr. auklėtoja, 1995-03-27
  9. Ilma Fedaravičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja aukštasis koleginis Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo studijų programa, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2011 Auklėtoja
  10. Elena Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja spec. vidurinis Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla, ikimokyklinis auklėjimas, 1977 Vyr. auklėtoja, 2001-04-27
  11. Audronė Jonavičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštasis ŠPI, ikimokyklinis auklėjimas, 1985 Auklėtoja metodininkė, 2003-12-23
  12. Violeta Balbierienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja spec. vidurinis Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla, ikimokyklinis auklėjimas, 1977 Vyr. auklėtoja, 2001-04-27
  13. Nijolė Rindokienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja spec. vidurinis Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, 1979 Vyr. auklėtoja 1998-11-26
  14. Violeta Kinderienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja spec. vidurinis Panevėžio J. Švedo pedagoginė mokykla, ikimokyklinis auklėjimas, 1978 Vyr. auklėtoja 1997-10-21
15. Renata Šimanauskienė Anglų kalbos mokytoja aukštasis Kėdainių Jonušo Radvilos kolegija, anglų klb. mokytojo kvalifikacija, 2000

Vytauto Didžiojo universitetas, anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2005

Šiaulių universitetas, filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, 2010

Mokytoja metodininkė,

2017-06-02

  16. Genė Sereikienė Tikybos mokytoja aukštasis VDV, krikščioniškoji pedagogika, 2005 Vyr. mokytoja, 2001-05-25
  17. Dalė Misevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja spec. vidurinis Panevėžio J. Švedo pedagoginė mokykla, ikimokyklinis auklėjimas, 1979 Vyr. auklėtoja, 1995-05-16
  18. Neringa Justinavičienė Auklėtoja (vaiko auginimo atostogose) aukštasis neuniversitetinis Marijampolės kolegija, ikimokyklinis ugdymas, 2008 Auklėtojos profesinė kvalifikacija, 2008-06-27
  19. Rita Myšauskienė Meninio ugdymo (šokio) mokytoja aukštasis  Klaipėdos universitetas, bakalauras, choreografo profesinė kvalifikacija, 2005

Šiaulių universitetas, mokytojo profesinė kvalifikacija,  2012

Kauno pedagogų kvalifikacinis centras, meninio ugdymo  (šokio) mokytojo kvalifikacinė programa, 2017

Mokytojo kvalifikacija, 2017-09-01
  20. Rita Vilkelienė Meninio ugdymo mokytoja  aukštasis VPU, muzikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2007 Muzikos vyr. mokytoja, 2011-03-31
  21. Jurgita Mejerė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštasis neuniversitetinis Panevėžio kolegija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 2017 Dailės vyr. mokytoja, 2011-12-29