Gamtosauginis projektas „Kas kuria šventinę nuotaiką?”

2023 m. gruodžio 5-8 d. mokiniai vykdė gamtosauginį projektą „Kas kuria šventinę nuotaiką?“. Artėjančių didžiausių metų švenčių spindesys ir jaukumas neįsivaizduojamas be papuoštos, mišku kvepiančios eglutės ar eglės šakos. Visi žino, kad eglės auga miškuose ir yra labai populiarus Lietuvos medis.

Virtualiame susitikime LAMMC Miško instituto mokslininkas Vytautas Čėsna  vedė pamoką „Eglių draugai ir priešai“. Vaikai sužinojo, kad eglės, augdamos miškuose, susiduria su rimtais iššūkiais ir turi priešų. Jis mokiniams pademonstravo, kaip atrodo didžiausias eglių priešas – kenkėjas – žievėgraužis tipografas. Mokiniai susidomėję klausėsi apie tai, kaip mokslininkai tyrinėja medžius, atlieka įvairius eksperimentus miško apsaugos ir medžioklėtyros laboratorijoje, kad išsaugoti mūsų miškus žaliuojančius.

Po susitikimo mokiniai svarstė, ar išties negalima apsieti be gyvos eglutės? Kaip tausoti gamtą ir išsaugoti kuo daugiau medelių? Juk Kalėdų dvasią ir miško kvapą į namus gali atnešti ir nedidelė eglės šaka. Populiarindami gamtosaugines idėjas, mokinių tėveliai iš eglių šakų mokėsi sukurti Advento vainikus, išradingas puokštes bei menines kompozicijas.

Logopedė Rima Lučinskienė

 

STEAM projektas „Obuolys 2021″ 

2021 m. spalio mėn.

Spalio 18–22 dienomis 1–4 klasių mokiniai vykdė STEAM projektą „Obuolys 2021“.

Šio projekto tikslas – tyrinėti obuolį ir atlikti su juo įvairius bandymus, analizuoti ir atrasti dar nežinomas obuolių savybes, matuoti, sverti, skaičiuoti,  ugdyti meninę nuovoką ir išprusimą, ugdyti inžinerinį mąstymą.

Visą savaitę  mokiniai buvo „mokslininkai“, „tyrėjai“, „inžinieriai“, „matematikai“, „menininkai“, „literatai“.   Taigi, visą savaitę mokiniai lavino mokslo, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos sritis.

Šis  patirtinis mokymasis mokiniams padėjo labai plačiai  susipažinti su obuoliu, patiems išbandyti įvairius STEAM metodus, mokė dirbti grupėje ir priimti bendrus sprendimus.

Mokytojos  – Laima Lukoševičienė ir Violeta Lukoševičienė

 

                                              

 

 

Projektas „Tėviškėlėje užaugau – aš dalelė jos širdies”

2020 m. sausio-vasario mėn.

             Mūsų šalies istorija turtinga svarbių, pasididžiavimo vertų ir minėtinų datų.  Mokykla-darželis stengiasi kuo suprantamiau ir įdomesnėmis formomis perteikti kiekvienam vaikui meilę savo Tėvynei.

              ,,Obelėlėje“ vyko labai gražus projektas ,,Tėviškėlėje užaugau – aš dalelė jos širdies“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimui. Projekto tikslas – sudominti vaikus šalies istorija, ugdyti tautiškumo ir bendruomeniškumo jausmą, šventes švęsti linksmai  ir įdomiai. Labai svarbu, kad vaikai nuo pačių mažiausių dienų suvoktų Lietuvos nepriklausomybės svarbą kiekvienam žmogui. Tai šventė, kurios išskirtinis prasmingumas tautai ir valstybei reikalauja ir išskirtinio dėmesio minint Vasario 16-ąją mokykloje-darželyje.

                      Projektas vyko keliais etapais. Pirmiausia, nuo mažiausio iki didžiausio,  vaikai kartu su tėveliais kūrė atvirukus Lietuvai, gaminosi lietuvišką vėliavėlę. Buvo suorganizuotos parodos ,,Kas gražiausia – tau Lietuva!“ įstaigoje ir Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Vilainių skyriuje.

              Vėliau visa mokyklos-darželio bendruomenė smagiai šventė Lietuvos gimtadienį. Iš pat ryto visi susirinkę į salę giedojo Lietuvos himną, išklausė direktorės Renatos Zigmantavičienės pasveikinimo, stebėjo mokytojų teatralizuotus šokius. Šventės kulminacija ir labiausiai įsimenantis reginys prasidėjo vidurdienį. Visi dalyviai pabiro į kiemą. Kiemo viduryje laukė butaforinis Lietuvos gimtadienio tortas su fejerverkais. Visi šoko bendrus šokius, dainavo dainas, deklamavo eiles, skirtas Lietuvai. „Obelėlės“ kiemas pasidabino vaikų gamintų vėliavėlių pieva. O koks gimtadienis be vaišių? Visa bendruomenė vaišinosi įstaigoje keptais gardžiais sausainiais, papuoštais trispalvės spalvomis, ir arbata, kuri išvirta iš arbatžolių,  pačių mokinių augintų ir prižiūrėtų mokyklos-darželio arbatos sodelyje.

              Nepamiršta liko ir Vilainių kaimo bendruomenė. Vaikai kartu su mokytojais vasario 14 dieną vyko į įstaigas, kurios įsikūrę kaimynystėje (jų net vienuolika), sveikino, vaišino pyragu ir kvietė kartu švęsti Lietuvos valstybės  atkūrimo dieną.

              Projekte dalyvavo visa „Obelėlės“ bendruomenė, nebuvo nė  vieno abejingo. Tikime, kad jis mokiniams paliko nemažai prisiminimų, mokė gerbti ir mylėti savo kraštą, ugdytis pilietiškumą.

                                                                            Socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė

 

 

 

Projektas „Pasakų laboratorija”

2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

Kiekviena pasaka – tai stebuklingas veidrodis, kai kuriais atžvilgiais atspindintis mūsų dvasinį pasaulį ir žingsnius, kuriuos mums būtina žengti, kad iš nebrandžių taptume brandūs.
Bruno Bettelheim (Brunas Betelheimas, 1903–1990) – garsus žydų kilmės amerikietis vaikų psichologas ir psichiatras teigia, kad pasakos per savo unikalią struktūrą perduoda vaikui tai, kas labai svarbu kiekvienam bręstančiam žmogui – įrankius suvaldyti savo vidinį pasaulį, orientyrus suvokti sudėtingas gyvenimo situacijas ir pagalbą ieškant iš jų išeities.

Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė” mokytojai, vadovaudamiesi garsių pedagogų, psichologų ir mokslininkų išvadomis, stengiasi vaikus supažindinti su daugybe pasakų. Vienas iš naudojamų būdų – projektai. Rugsėjo–gruodžio mėnesiais vykdėme ilgalaikį projektą „Pasakų laboratorija”. Toks pavadinimas gimė todėl, kad sukūrėme ir inegruojame STEAM programą dviejose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokinių grupėse. Šioje programoje nemažai vietos skiriama ir meninei kompetencijai.

Projekto tikslas – supažindinti vaikus su lietuvių liaudies pasakomis, pavaizduotomis mokyklos-darželio „Obelėlė“ laiptinių vitražuose. Ugdytiniams ir mokytojams buvo smalsu sužinoti kokios pasakos užšifruotos vitražuose. Išsikėlėme uždavinį – išsiaiškinti kokios tai pasakos, kas jose kalbama, kokie veikėjai ir t.t. Vitražai labai spalvingi, stilizuoti, tačiau pasisekė išsiaiškinti kokios lietuvių liaudies pasakos pavaizduotos. O jų net aštuonios: „Vištytė ir gaidelis“, „Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas“, „Gulbė karaliaus pati“, „Sigutė“, „Senis ir ožka“, „Karalaitė ant svarstyklių“, „Stebuklingos girnelės“, „Devyniabrolė ir devyniagalvis“.

Projekto metu įstaigos mokiniai savo grupėse ir klasėse klausėsi įvairių skaitomų pasakų, mokėsi sekti ir improvizuoti, kūrė savo pasakų knygeles, surengė mylimiausių knygų parodą, stebėjo filmukus, piešė ir t.t.. Mokytojai kartu su mokiniais surengė piešinių parodą „Atrask savo pasaką“. Priešmokyklinės grupės vaikai interaktyvioje „Smart“ lentoje susipažino su virtualia pasakų knyga, galėjo išbandyti garsines pasakas. Prie šio projekto prisijungė ir mokinių tėveliai, kurie surengė savo ir vaikų kūrybinių darbelių parodą „Atgyjantys pasakų personažai“. Veiklų metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, praplėtė savo žodyną, lavino fantaziją, ieškojo atsakymų į rūpimus klausimus ir mokėsi puoselėti meilę pasakai, knygai. Dalyvaudami šiame projekte, prieš šventes papuošėme įstaigos langus mūsų sukurtais personažais iš įstaigoje esančių pasakų-vitražų.

Su pasaka mokysime vaikus draugauti ir toliau. Jų pagalba kviesime mokinius pažinti save ir kitus, skirti gėrį ir blogį, priimti ne tik šviesiąją, bet ir tamsiąją gyvenimo pusę. Stengsimės, kad pasakos suteiktų mokiniams drąsos ir mažintų įtampą susidūrus su bauginančia, nepažįstama tikrove.

 

Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė” ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Ilma Fedaravičienė