Įstaigos pavadinimas: Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“
Trumpasis pavadinimas:
„Obelėlės“ mokykla-darželis
Kontaktai: Melioratorių g. 26, Vilainių k., Vilainių sen., 58104, Kėdainių r. sav.

Direktorės tel./faksas: (8 347) 33 189

Buhalterijos  tel. +370 699 36951

Dietisto tel. +370 645 05051

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui tel. +370 699 74931

El. paštas: obelele.kedainiai@gmail.com

Mokyklos-darželio įsteigimo data:
1962 m.
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: savivaldybės mokykla
Savininkas: Kėdainių rajono savivaldybė, kodas – 111103885, adresas:  J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Grupė: bendrojo ugdymo mokykla
Tipas: pradinė mokykla
Pagrindinė paskirtis: pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis
Mokymo kalba: lietuvių kalba
Mokymosi formos: grupinio mokymosi, pavienio mokymosi
Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas
Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, neformaliojo vaikų švietimo programa.