Įstaigos pavadinimas: Kėdainių rajono Vilainių mokykla – darželis „Obelėlė“
Sutrumpintas pavadinimas:
Mokykla – darželis „Obelėlė“
Kontaktai: Melioratorių  g. 26, LT-58104 Vilainiai, Kėdainiai
Direktorės tel./faksas: (8 347) 33 189
Buhalterijos  tel. +370 699 36951
Sveikatos priežiūros specialisto tel. +370 645 05051
El. paštas: obelele.kedainiai@gmail.com
Trumpasis pavadinimas:
“Obelėlės” mokykla – darželis
Mokyklos – darželio įsteigimo data:
1962 m.
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: savivaldybės mokykla
Savininkas: Kėdainių rajono savivaldybė, kodas – 111103885, adresas:  J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Grupė: bendrojo ugdymo mokykla
Tipas: pradinė mokykla
Pagrindinė paskirtis: pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis
Mokymo kalba: lietuvių kalba
Mokymosi formos: grupinio mokymosi, pavienio mokymosi
Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas
Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio   ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, neformaliojo vaikų švietimo programa.