Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“

  Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelelė“  2019-2021 m. vykdo iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamą  projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“ (projekto kodas Nr. Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0006). Projekto partneris –  Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“.… Plačiau

Projekto „Aktyvi mokykla“, gavus aktyvios mokyklos statusą, fizinio aktyvumo skatinimo veiklos

       Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro paskelbtoje aktyvių mokyklų atrankoje. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos  nutarimu, mūsų įstaiga, t.y. Kėdainių r. Vilainių… Plačiau

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“.

                    Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą,… Plačiau