Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.

Projekto organizatoriai

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

Projekto tikslas

                      Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.
  • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
  • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
  • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
  • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

Projekto eiga

              Lietuvos mažųjų žaidynių pagrindas – skirtingų estafečių varžybos, kuriuos yra organizuojamos trimis etapais. Pirmajame etape dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai ir bendruomenė. Antrajame etape įstaigos deleguoja komandą (3 mergaitės, 3 berniukai) atstovauti darželį. Šiame etape komandos turi galimybę gauti kvietimą į 3 etapą – festivalį. Trečiasis etapas – 4 festivaliai, kuriuose visi dalyviai tampa nugalėtojais. Siekiama, kad kuo daugiau vaikų patirtų džiaugsmą ir pozityvias emocijas sportuodami.

                  Žaidynių estafetės yra sukuriamos ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų taip, kad būtų ugdomi įvairūs ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziniai gebėjimai, tad „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ svarbiausia yra taisyklingas vaikų fizinis ugdymas ir olimpinių vertybių. Pagarba, tobulėjimas, draugystė, tolerancija – olimpinės vertybės, kurias žino visi „Lietuvos mažųjų žaidynių“ dalyviai. Jomis vadovaujasi ir Vilainių mokyklos-darželio ,,Obelėlė“ ugdytiniai,  dalyvaujantys Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2020”.

Rezultatai 

                   2016 m. metais projekte dalyvavo 180 ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos. 10000 vaikų savo ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir Lietuvos mažųjų žaidynių etapuose varžėsi 50-tyje atkrintamųjų rungtynių dėl bilieto į finalinį festivalį.

                    2017 m. „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ dalyvavo 210 ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos. Finalinis festivalis įvyko balandžio 22 d. Jonavoje.

             2018 m. į projektą įsijungė 213 ikimokyklinių ugdymo įstaigų, kurios turėjo galimybę dalyvauti net keturiuose finaliniuose festivaliuose, kurie vyko Alytuje, Panevėžyje, Palangoje ir Jonavoje.

                 2019 m. žaidynėse dalyvavo 269 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Tai – trečdalis visų Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Mažieji ir vėl džiaugėsi keturiais finaliniais festivaliais Alytuje, Panevėžyje, Palangoje ir Jonavoje.

              2020 metų vasario 26 d. mūsų darželio sporto salėje vyko ,,Lietuvos mažųjų žaidynių 2020”   pirmasis etapas. Sporto žaidynės prasidėjo  olimpiniu mažųjų himnu, olimpine priesaika. Dalyvavo visi įstaigos ikimokyklinukai. Vaikai rungėsi tarpusavyje penkiose estafetėse, atlikdami užduotis džiaugėsi ne tik savo, bet ir draugų pergalėmis. Netrūko sportinio azarto, džiugaus šurmulio. Visi dalyviai buvo apdovanoti „Mažųjų žaidynių“ diplomais.   Žaidynėms vaikus rengė ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Violeta Balbierienė, Ilma Fedaravičienė, Nijolė Rindokienė.

                 2021-ųjų Mažųjų žaidynių sezoną dėl pandemijos COVID-19 sudarė  tik du etapai. Pirmajame daugiau nei 40 tūkstančių darželinukų sportavo pagal mokytojų ekspertų parengtas nuotolines mankštas. Visos 7 įtraukiančios ir žaismingos pamokos buvo išsamiai aptariamos nuotoliniuose pedagogų ir projekto organizatorių susitikimuose.  Pirmame etape dalyvavo „Nykštukų“ grupės vaikai, antrame – visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai. Žaidynes organizavo mokytojos Jurgita Mejerė ir Dalė Misevičienė.

2022 metais nuo vasario 1 iki kovo 31 dienos Vilainių mokykloje-darželyje „Obelėlė”, vyko „Lietuvos mažųjų žaidynių“ 1-asis etapas. Šio etapo metu buvo vykdomos ugdomosios veiklos, 8 nuotolinės pamokėlės.  Balandžio 29 dieną, mūsų įstaigoje praūžė Lietuvos mažųjų žaidynių 2-ojo etapo festivalis, kuris prasidėjo olimpine „Ąžuolo mankšta“. Renginyje darželio ugdytiniai nuo mažiausio iki didžiausio, dalyvavo įvairiose estafečių rungtyse, kurios pareikalavo fizinio pasiruošimo ir ištvermės. Festivalio metu netrūko gerų emocijų, sportinio užsispyrimo, ryžto, garbingos kovos, kilnaus elgesio bei laimėjimo džiaugsmo. Visi festivalio dalyviai buvo apdovanoti diplomais.  Gegužės 7 dieną, „Obelėlės“ įstaigos „Liūtukų“ grupės ugdytiniai, kartu su grupės mokytojomis, turėjo galimybę dalyvauti 3-ojo etapo finaliniame etape, kuris vyko Panevėžio sporto centre. Festivalio metu mažieji sportininkai energingai mankštinosi, draugiškai varžėsi estafetėse, žaidė smagius žaidimus, galiausiai buvo apdovanoti dalyvio diplomais ir medaliais. Žaidynes organizavo mokytojos Ilma Fedaravičienė ir Laura Krivickaitė