PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ PRADINIO UGDYMO KLASES IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

2020–2021 mokslo metams priimti mokiniai:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisiniais aktais Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ skelbia apie priimtų mokinių skaičių 2020-2021 mokslo metams (2020-02-04 duomenimis):

1 klasė 24 mokiniai
Priešmokyklinė „Drugelių“ grupė 20 mokinių
Mišri ikimokyklinė-priešmokyklinė „Varpelių“ grupė 7 mokiniai