KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS ) PANDEMIJOS METU TVARKOS APRAŠAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” NUOTOLINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ PRADINIO UGDYMO KLASES IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS