KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ PRADINIO UGDYMO KLASES IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Gerb. ugdytinių tėveliai, norime Jus informuoti, kad Kėdainių rajono savyvaldybės taryba priėmė Jus ir Jūsų vaikus liečiančius šiuos sprendimus:

 

TS – 228

Dėl priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

 parsisiųsti .pdf formatu

 

TS – 4

Sprendimas dėl atlyginimo dydžio už prailgintos dienos grupės Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, kuriose maistą ruošia įstaigų darbuotojai, tvarkos aprašas

 parsisiųsti .pdf formatu

 

 

TS – 5

Mokinių maitinimo organizavimo  Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose lankymo nustatymo

parsisiųsti .pdf formatu

 

TS – 194

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. TS-361 “Dėl mokesčio už papildomai teikiamą paslaugą savivaldybės mokyklose patvirtinimo pakeitimo”

parsisiųsti .pdf formatu

 

TS – 80

Dėl vaikų priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir išvykimo iš jų tvarkos aprašo tvirtinimo 2012 m. kovo 30 d.

parsisiųsti .pdf formatu

 

TS – 237

 

dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-39 “Dėl prieėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Kėdainių  rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo” pakeitimo

parsisiųsti .pdf formatu