DĖL UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” 2021-2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS  

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU, ESANT KORONAVIRUSO GRĖSMEI, TVARKOS APRAŠAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PANDEMIJOS METU TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ UGDYMO DIENŲ (PAMOKŲ) LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

UGDYMO PROGRAMOS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

 

VERTINIMO SISTEMA

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR ASMENINĖS PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMOS APRAŠAS