KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU, ESANT KORONAVIRUSO GRĖSMEI, TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PANDEMIJOS METU TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ R. VILIANIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” 2019-2020 METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYMO PLANO PAKEITIMAI

 

MOKINIŲ UGDYMO DIENŲ (PAMOKŲ) LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO  METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

 

 

UGDYMO PROGRAMOS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

 

VERTINIMO SISTEMA

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR ASMENINĖS PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMOS APRAŠAS