MOKINIŲ UGDYMO DIENŲ (PAMOKŲ) LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ  MOKYKLOS-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ” DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLANO PAKEITIMO

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO  METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

 

UGDYMO PLANAS

 

 

UGDYMO PROGRAMOS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

 

VERTINIMO SISTEMA

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR ASMENINĖS PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMOS APRAŠAS