MOKINIŲ UGDYMO DIENŲ (PAMOKŲ) LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS-DARŽELIO NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2023–2024 IR 2024–2025 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

DĖL UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” 2021-2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS  

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU, ESANT KORONAVIRUSO GRĖSMEI, TVARKOS APRAŠAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PANDEMIJOS METU TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

UGDYMO PROGRAMOS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė” ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM METODIKOS PROGRAMA

 

VERTINIMO SISTEMA

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR ASMENINĖS PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMOS APRAŠAS