KĖDAINIŲ R.  VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ” DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ” MOKYTOJŲ IR  KITŲ  PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ  VAŽIAVIMO DIRBTI IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ” INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS