MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SKATINIMO UŽ KRYPTINGĄ PEDAGOGINĘ VEIKLĄ IR REZULTATUS TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO„OBELĖLĖ“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VEIKSMŲ ALGORITMAS GAVUS GRASINIMĄ DĖL SUSPROGDINIMO

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMAS NR. TS-191

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKA

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ” MOKYTOJŲ IR  KITŲ  PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ  VAŽIAVIMO DIRBTI IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ” INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS