Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.lt
Švietimo ir mokslo institucijos http://www.aikos.smm.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras http://www.sppc.lt
Vaiko raidos centras http://www.raida.lt
Paramos vaikams centras http://lt.pvc.lt
VŠĮ Vaikų linija http://www.vaikulinija.lt
Jaunimo psichologinės paramos centras http://www.jppc.lt
Asociacija “Kitoks vaikas” http://www.kitoksvaikas.lt
Mokytojų kompetencijos centras http://www.mkc.lt
Švietimo informacinių technologijų centras http://www.ipc.lt
Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra http://www.european-agency.org
VŠĮ “Vaiko namas” http://www.children.lt
Savaitraštis “Dialogas” http://www.dialogas.com
Kėdainių savivaldybės portalas http://www.kedainiai.lt
Kėdainių švietimo centras http://www.centras.kedainiai.lm.lt
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras http://www.kpkc.lt
Nemokama internetinė biblioteka www.nemokamosknygos.lt
Viskas apie švietimą http://svietimo.takas.lt
Kitoks pasaulis http://www.kitokspasaulis.lt
Viskas, kas aktualu šeimai http://www.mususeima.lt

http://www.augink.lt

http://www.geramama.lt

http://www.tindirindi.lt

http://www.seimoms.lt

http://www.ikimokyklinis.lt

http://www.austejosblogas.lt

Ar viską žinai apie Lietuvą? http://www.lietuva.lt