KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

 

parsisiųsti .pdf formatu

priedas Nr. 1

priedas Nr. 2

priedas Nr. 3

priedas Nr. 4

priedas Nr. 5

priedas Nr. 6

 

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS “OBELĖLĖ” SKELBIA MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ APKLAUSOS BŪDU SKALBIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI

 parsisiųsti .pdf formatu

 

 

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS “OBELĖLĖ” SKELBIA MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ APKLAUSOS BŪDU APSAUGOS PASLAUGŲ PIRKIMUI

parsisiųsti .pdf formatu

 

 

PIRKIMŲ, ATLIKTŲ TAIKANT ĮPRASTĄ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ, REGISTRACIJOS ŽURNALAS 2017 m.

parsisiųsti .pdf formatu

 

 

ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

parsisiųsti .pdf formatu

 

 

ĮSAKYMAS DĖL INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

parsisiųsti .pdf formatu

 

 

ĮSAKYMAS DĖL KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO “OBELĖLĖ” DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETKUSIŲ GALIOS

parsisiųsti .pdf formatu

 

 

NESKELBIAMO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU PATEIKTI PASIŪLYMAI IR LAIMĖTOJAS

parsisiųsti .pdf formatu

 

 

DĖL KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU VAIZDO STEBĖJIMO, APSAUGOS IR APSAUGOS NUO GAISRO SISTEMŲ PIRKIMO

parsisiųsti .pdf formatu

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti .pdf formatu

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2018 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

parsisiųsti .pdf formatu