KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO„OBELĖLĖ“ DIREKTORIAUS 2024 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMAS NR. VV-48 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO“

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2024 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ OTGANIZAVIMO TAISYKLĖS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2023 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2022 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ 2021 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2020 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3, priedas Nr. 4, priedas Nr. 5, priedas Nr. 6

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ  MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2019 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS “OBELĖLĖ” SKELBIA MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ APKLAUSOS BŪDU SKALBIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS “OBELĖLĖ” SKELBIA MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ APKLAUSOS BŪDU APSAUGOS PASLAUGŲ PIRKIMUI

 

PIRKIMŲ, ATLIKTŲ TAIKANT ĮPRASTĄ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ, REGISTRACIJOS ŽURNALAS 2017 m.

 

ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO “OBELĖLĖ” DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETKUSIŲ GALIOS

 

NESKELBIAMO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU PATEIKTI PASIŪLYMAI IR LAIMĖTOJAS

 

DĖL KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU VAIZDO STEBĖJIMO, APSAUGOS IR APSAUGOS NUO GAISRO SISTEMŲ PIRKIMO

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2018 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

 

2019 METŲ VADOVĖLIŲ IR PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO ATASKAITA