Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelelė“  2019-2021 m. vykdo iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamą  projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“ (projekto kodas Nr. Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0006). Projekto partneris –  Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“.

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę. Projekto rezultatai orientuoti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. Ikimokyklinio ugdymo poreikis bei lūkesčiai ugdymo kokybei nuolat auga, todėl yra didelis poreikis naujiems ugdymo organizavimo modeliams, papildantiems šiuo metu įprastinį ugdymo procesą. Atsižvelgiant į tai, mokykla-darželis siekia įgyvendinti ugdymo organizavimo naujovę didinant ugdymo organizavimo aplinkos įvairovę, t.y. sudarant sąlygas gamtamokslinei ir tiriamajai aplinkai sukurti. Siekiant sukurti tinkamas sąlygas gamtamokslinės, tiriamosios aplinkos sukūrimui mokykla-darželis remiasi STEAM metodika. Šią metodiką visapusiškai integruojant į ugdymo procesą, ugdomųjų aplinkų kūrimą skatinamos mokinių kūrybiškumo, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo ir verslumo kompetencijos.

Projekto veiklos:

1) sukurti gamtamokslinę ir tiriamąją aplinką – „Atradimų laboratoriją“. Ši laboratorija-inovacijų kambarys  skirta vaikų tyrinėjimams ir bandymams  su STEAM veikloms skirtomis priemonėmis ir inovatyviais  žaislais, kur vaikai mokosi per pažinimą, patyrimą ir eksperimentavimą;

2) taikyti inovatyvius vaikų ugdymo būdus, kurių diegimas yra optimalus būdas prisidėti prie ugdymo įvairovės didinimo, kuris užtikrina visapusišką vaikų ugdymą.

Informaciją apie projektą galima rasti svetainėje:
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-organizavimo-modeliu-ir-ugdymo-turinio-diegimas-ikimokyklinio-ugdymo-mokykloje-1

Ilgalaikė programa „STEAM metodikos taikymo galimybės ir iššūkiai darželyje”

Kovo-balandžio mėnesiais įstaigos pedagogai tobulino profesines kompetencijas seminaruose „Ugdyti naujai: integruota STEAM programa darželyje” ir „Kokybiškas STEAM veiklų planavimas. Pedagoginės praktikos pavyzdžiai”.

Mokymų metu priešmokyklinio ugdymo mokytoja Audronė Jonavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ilma Fedaravičienė ir logopedė, spec. pedagogė Rima Lučinskienė pristatė parengtą STEAM metodikos metodikos programą bei pasidalijo savo patirtimis praktiškai taikant inovatyvius ugdymo(si) metodus.

STEAM metodikos programa – puiki priemonė visiems pedagogams atnaujinti ugdymo turinį ir pritaikyti inovatyvias strategijas kasdienėse veiklose.

    

Testuojama STEAM metodikos programa

 Šiais metais tęsiamas STEAM ugdymo programos metodikos, sukurtos pagal projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“ (projekto kodas Nr. Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0006), diegimas ir testavimas. Ikimokyklinio ugdymo „Liūtukų” ir priešmokyklinio ugdymo „Drugelių” grupių mokiniai vykdo temos „Sodas ir daržas” veiklas grupėse ir lauke. Nuo pavasario jau išbandytos įvairios veiklos pagal temas „Sėklų karalystė”, „Dirvožemio paslaptys”, „Augalų istorijos”, „Sodo detektyvai”, „Daržovių puota”. Spalio mėnesį vyko daug įdomių veiklų „Obuolio laboratorijoje”. Gruodžio mėnesį šventėme Moliūgo gimtadienį, o sausio mėnesį daug virtualiai keliavome, nes 2021 metus pradėjome tema „Transporto priemonės”.

STEAM programa sėkmingai testuojama ir vykstant nuotoliniam mokymui(si). Veiklos tema „Duonos kelias” organizuojamos ir grupėje, ir namuose. Dėkojame tėveliams, kurie padeda savo vaikams atlikti eksperimentus, noriai dalyvauja įvairiuose iššūkiuose.

Džiaugiamės, kad taikoma inovatyvi STEAM ugdymo metodika yra optimalus būdas ugdymo įvairovės didinimui ir užtikrina kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį.

            

Mokymai „STEAM galimybės darželyje“

Mokyklos-darželio pedagogės aktyviai domisi STEAM veiklų panaudojimo galimybėmis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokinių ugdymo procese. Mokymai, kuriuos vedė VšĮ Mokymosi mokyklos lektorė Dovilė Naujokaitė, suteikė ne tik naudingų teorinių žinių. Praktiškai atliktos užduotys, komandiniai iššūkiai skatina nuolat ieškoti inovatyvių, įdomių, paveikių mokymosi metodų. Mokymų metu įgytas žinias ir patirtį pritaikysime mokinių kasdienėse veiklose.

               

Respublikinė virtuali fotografijų paroda „STEAM GYVENA DARŽELYJE“

2020 m. gegužės mėn. Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ inicijavo respublikinę virtualią fotografijų parodą „STEAM GYVENA DARŽELYJE“, kurioje dalyvavo 167 dalyviai iš visos Lietuvos ir pristatė 248 STEAM veiklas. Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas aktyviau ir kūrybiškiau integruoti STEAM veiklų elementus į ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, vykdyti gerosios patirties sklaidą.

Parodoje dalyvauja ir mūsų įstaigos mokytojos Audronė Jonavičienė, Ilma Fedaravičienė ir logopedė Rima Lučinskienė, kurios paruošė eksponavimui savo ugdytinių darbų fotografijas.

Paruoštas veiklų albumas – tai puiki STEAM idėjų knyga, kurią pedagogai galės pritaikyti savo darbe.

 Paroda vyks 2020 m. gegužės 18 – birželio 19 d. Šiaulių lopšelio darželio „Berželis“ interneto svetainėje www.berzelis.mir.lt

  

Pradėta įgyvendinti STEAM programa

Vasario mėnesį startavo ES projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“ (projekto kodas Nr. Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0006) veiklų programa, kurią parengė pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė ir logopedė Rima Lučinskienė. Ši programa remiasi STEAM metodika, apimančia gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos sričių integraciją.

Programa įgyvendinama  priešmokyklinio ugdymo „Drugelių“ ir ikimokyklinio ugdymo „Liūtukų“ grupėse. Taikydamos integralaus ugdymo strategijas bei mokymą, skatinantį aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, pedagogės Audronė Jonavičienė, Ilma Fedaravičienė ir logopedė Rima Lučinskienė inspiruoja inovatyvias veiklas, panaudojant mąstymo žemėlapių kūrimą ir mokslinio metodo pritaikymą. Mokiniai mokosi per pažinimą, patyrimą ir eksperimentavimą, lavinant kūrybiškumo, iniciatyvumo, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo ir verslumo kompetencijas. Vaikai ne tik susipažino su mokslininko profesija, bet ir patys kartą per savaitę taps mažaisiais mokslininkais. Vasario-balandžio mėnesiais eksperimentuosime su vandeniu, o nuo balandžio mėnesio savo mokslinę laboratoriją perkelsime į edukacinę lauko erdvę – Sodą ir daržą.

Kviečiame pasidžiaugti mūsų mažais ir dideliais atradimais bei džiugiomis emocijomis.