2020 m. gegužės mėn. Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ inicijavo respublikinę virtualią fotografijų parodą „STEAM GYVENA DARŽELYJE“, kurioje dalyvavo 167 dalyviai iš visos Lietuvos ir pristatė 248 STEAM veiklas. Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas aktyviau ir kūrybiškiau integruoti STEAM veiklų elementus į ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, vykdyti gerosios patirties sklaidą.

Parodoje dalyvauja ir mūsų įstaigos mokytojos Audronė Jonavičienė, Ilma Fedaravičienė ir logopedė Rima Lučinskienė, kurios paruošė eksponavimui savo ugdytinių darbų fotografijas.

Paruoštas veiklų albumas – tai puiki STEAM idėjų knyga, kurią pedagogai galės pritaikyti savo darbe.

 Paroda vyks 2020 m. gegužės 18 – birželio 19 d. Šiaulių lopšelio darželio „Berželis“ interneto svetainėje www.berzelis.mir.lt