Žaidimai ir vaikai – neatsiejami vieni nuo kitų.  Vieniems žaidimas yra svajonės perkėlimas į realybę, kitiems – beribis kūrybos laikas, dar viena dalis – žaisdami mokosi.

„Drugelių”, „Boružiukų”, „Varpelių” grupių vaikai, kartu su auklėtojomis Audrone, Airida, Dale, Nijole ir logopede Rima, dalyvauja respublikiniame ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko”.

Projekto tikslas – pasitelkus žaidimus lavinti erdvės ir laiko suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiosios motorikos judesius.

Projekto veiklos vyksta spalio – balandžio mėnesiais.