Kiekviena pasaka – tai stebuklingas veidrodis, kai kuriais atžvilgiais atspindintis mūsų dvasinį pasaulį ir žingsnius, kuriuos mums būtina žengti, kad iš nebrandžių taptume brandūs.
Bruno Bettelheim (Brunas Betelheimas, 1903–1990) – garsus žydų kilmės amerikietis vaikų psichologas ir psichiatras teigia, kad pasakos per savo unikalią struktūrą perduoda vaikui tai, kas labai svarbu kiekvienam bręstančiam žmogui – įrankius suvaldyti savo vidinį pasaulį, orientyrus suvokti sudėtingas gyvenimo situacijas ir pagalbą ieškant iš jų išeities.
Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė” mokytojai, vadovaudamiesi garsių pedagogų, psichologų ir mokslininkų išvadomis, stengiasi vaikus supažindinti su daugybe pasakų. Vienas iš naudojamų būdų – projektai. Rugsėjo–gruodžio mėnesiais vykdėme ilgalaikį projektą „Pasakų laboratorija”. Toks pavadinimas gimė todėl, kad sukūrėme ir inegruojame STEAM programą dviejose  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokinių grupėse.  Šioje programoje nemažai vietos skiriama ir meninei kompetencijai.

Projekto tikslas – supažindinti vaikus su lietuvių liaudies pasakomis, pavaizduotomis mokyklos-darželio „Obelėlė“ laiptinių vitražuose. Ugdytiniams ir mokytojams buvo smalsu sužinoti kokios pasakos užšifruotos vitražuose. Išsikėlėme uždavinį – išsiaiškinti kokios tai pasakos, kas jose kalbama, kokie veikėjai ir t.t. Vitražai labai spalvingi, stilizuoti, tačiau pasisekė išsiaiškinti kokios lietuvių liaudies pasakos pavaizduotos. O jų net aštuonios:   „Vištytė ir gaidelis“, „Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas“, „Gulbė karaliaus pati“, „Sigutė“, „Senis ir ožka“, „Karalaitė ant svarstyklių“, „Stebuklingos girnelės“, „Devyniabrolė ir devyniagalvis“.

Projekto metu įstaigos mokiniai savo grupėse ir klasėse klausėsi įvairių skaitomų pasakų,   mokėsi sekti ir improvizuoti,  kūrė savo pasakų knygeles, surengė mylimiausių knygų parodą, stebėjo filmukus, piešė ir t.t..  Mokytojai kartu su mokiniais surengė piešinių parodą „Atrask savo pasaką“. Priešmokyklinės grupės vaikai interaktyvioje „Smart“ lentoje susipažino su virtualia pasakų knyga, galėjo išbandyti garsines pasakas. Prie šio projekto prisijungė ir mokinių tėveliai, kurie surengė savo ir vaikų kūrybinių darbelių  parodą „Atgyjantys pasakų personažai“. Veiklų metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, praplėtė savo žodyną, lavino fantaziją, ieškojo atsakymų į rūpimus klausimus ir mokėsi puoselėti meilę pasakai, knygai.  Dalyvaudami šiame projekte, prieš šventes   papuošėme įstaigos langus mūsų sukurtais personažais iš įstaigoje esančių pasakų-vitražų.

Su pasaka mokysime vaikus draugauti ir toliau. Jų pagalba kviesime mokinius pažinti save ir kitus, skirti gėrį ir blogį, priimti ne tik šviesiąją, bet ir tamsiąją gyvenimo pusę. Stengsimės, kad pasakos  suteiktų mokiniams  drąsos ir mažintų  įtampą susidūrus su bauginančia, nepažįstama tikrove.

Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė” ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Ilma Fedaravičienė