Mūsų šalies istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis.  Mokykla-darželis stengiasi kuo suprantamiau ir įdomesnėmis formomis perteikti kiekvienam vaikui meilę savo Tėvynei.

              ,,Obelėlėje“ vyko labai gražus projektas ,,Tėviškėlėje užaugau – aš dalelė jos širdies“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimui. Projekto tikslas – sudominti vaikus šalies istorija, ugdyti tautiškumo ir bendruomeniškumo jausmą, šventes švęsti linksmai  ir įdomiai. Labai svarbu, kad vaikai nuo pačių mažiausių dienų suvoktų Lietuvos nepriklausomybės svarbą kiekvienam žmogui. Tai šventė, kurios išskirtinis prasmingumas tautai ir valstybei reikalauja ir išskirtinio dėmesio minint Vasario 16-ąją mokykloje-darželyje.

                      Projektas vyko keliais etapais. Pirmiausia, nuo mažiausio iki didžiausio,  vaikai kartu su tėveliais kūrė atvirukus Lietuvai, gaminosi lietuvišką vėliavėlę. Buvo suorganizuotos parodos ,,Kas gražiausia – tau Lietuva!“ įstaigoje ir Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Vilainių skyriuje.

              Vėliau visa mokyklos-darželio bendruomenė smagiai šventė Lietuvos gimtadienį. Iš pat ryto visi susirinkę į salę giedojo Lietuvos himną, išklausė direktorės Renatos Zigmantavičienės pasveikinimo, stebėjo mokytojų teatralizuotus šokius. Šventės kulminacija ir labiausiai įsimenantis reginys prasidėjo vidurdienį. Visi dalyviai pabiro į kiemą. Kiemo viduryje laukė butaforinis Lietuvos gimtadienio tortas su fejerverkais. Visi šoko bendrus šokius, dainavo dainas, deklamavo eiles, skirtas Lietuvai. „Obelėlės“ kiemas pasidabino vaikų gamintų vėliavėlių pieva. O koks gimtadienis be vaišių? Visa bendruomenė vaišinosi įstaigoje keptais gardžiais sausainiais, papuoštais trispalvės spalvomis, ir arbata, kuri išvirta iš arbatžolių,  pačių mokinių augintų ir prižiūrėtų mokyklos-darželio arbatos sodelyje.

              Nepamiršta liko ir Vilainių kaimo bendruomenė. Vaikai kartu su mokytojais vasario 14 dieną vyko į įstaigas, kurios įsikūrę kaimynystėje (jų net vienuolika), sveikintino, vaišino pyragu ir kvietė kartu švęsti Lietuvos valstybės  atkūrimo dieną.

              Projekte dalyvavo visa „Obelėlės“ bendruomenė, nebuvo nė  vieno abejingo. Tikime, kad jis mokiniams paliko nemažai prisiminimų, mokė gerbti ir mylėti savo kraštą, ugdytis pilietiškumą.

                                                                            Socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė