2022 m. sausio mėnesį prasidėjusio projekto tikslas – sudaryti sąlygas įsitraukti į projekto veiklas visų lygmenų švietimo įstaigų vaikams ir darbuotojams remiantis darnaus vystymosi principais.

Darni aplinka – tarsi trečiasis mokytojas. Aristavos skyriaus mokytoja Asta Čiapaitė ir logopedė, spec.pedagogė Rima Lučinskienė su projekto partneriais dalijasi patirtimi kuriant darnias aplinkas įstaigoje ir už jos ribų bei dalyvauja projekto mokymuose.

Dalyvavimas projekte sudaro sąlygas įvairių poreikių turintiems vaikams aktyviai ir reflektyviai veiklos raiškai  įstaigoje bei tinklaveikoje su kitomis švietimo įstaigomis, verslo, darbo organizacijomis.