Rugpjūčio paskutinį sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už naujus mokslo metus. Kaip ir kiekvienais metais mokyklos-darželio ,,Obelėlė“ bendruomenė rinkosi bažnyčioje nešini ant padėklo užtiesto baltu austiniu rankšluosčiu šiųmete duona, kurią kepė mokytoja Asta Jasiūnienė  ir šios bendruomenės išskirtinumo ženkliukais. Skaitinius skaitė mokyklos-darželio „Obelėlė” direktorė Renata Zigmantavičienė ir mokytoja Jolanta Klevinskienė. Tikėjimo išpažinimą skaitė Laima Lukoševičienė, visuotinę maldą šių eilučių autorė.

Visuotinėje maldoje meldėmės už  mmokylos-darželio ,,Obelėlė“ direktorę Renatą Zigmantavičienę bei visą bendruomenę prašydami Viešpaties Dievo visiems sveikatos, sėkmingų ir kūrybingų mokslo metų, kad būtume pagarbūs vieni kitiems ir galėtume jaustis saugūs. Meldėme, kad Švč. Mergelė Marija būtų mokinių mokslo ir pažangos globėja.

Duoną kaip vienos šeimos, bendruomeniškumo, draugiškumo ir vieningumo simbolį prie altoriaus palaiminimui atnešė pirmokė Sofija Linkutė su mama Jurgita. Mokyklos-darželio ženkliukus, kuriuos segėdami mokiniai didžiuosis, kad tapo šios bendruomenės nariais prie altoriaus palaiminimui atnešė mokytoja Violeta  Lukoševičienė ir Gabija. Po Šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius   paėmęs duoną su padėklu užtiestu lininiu rankšluosčiu  įteikė mokyklos-darželio ,,Obelėlė“ direktorei Renatai Zigmantavičienei linkėdamas darbingų ir sveikų mokslo metų.

Agapėje, klebonui palaiminus stalą, vyko gražaus ir nuoširdaus bendravimo valandėlė.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės