Jau treti metai, kaip mūsų įstaigos vaikai ir pedagogai dalyvauja interaktyviame projekte „Kaip surasti Lietuvą?“. Šio projekto tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą.

Šiais metais jame dalyvavo priešmokyklinės „Drugelių“ ir „Varpelių“ grupės bei ikimokyklinė „Nykštukų“ grupė. Nuo sausio 13-osios iki vasario 16-osios vaikai įvairiais būdais tyrinėjo, rinko informaciją apie Lietuvą, Kėdainius. Mažieji Lietuvos piliečiai kūrė kūrybinius darbus, įgyvendino savo sumanymus, mokėsi dainų, eilėraščių, gamino tautinę atributiką. Vasario 15 dieną vyko interaktyvus susijungimas su Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“. Jo metu vaikai vieni kitus sveikino, atlikinėjo užduotis, pristatė savo miestus. Projektas praplėtė vaikų supratimą apie Lietuvą, susipažindino su naujais draugais.

Daug išmonės įdėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Audronė Jonavičienė. Jai talkino auklėtojos Jurgita Mejerė, Dalė Misevičienė, Violeta Sereikienė, meninio ugdymo mokytoja Rita Vilkelienė. Jų dėka vaikai aplankė įžymiausias vietas Kėdainių senamiestyje, domėjosi miesto ir Vilainių kaimo istorija bei žmonėmis, eksperimentavo, diskutavo. Vaikai kartu su pedagogais ruošė viktorinos užduotis, patys atsakinėjo į pateiktus klausimus.

Projekto dėka vaikai patobulino savo pažinimo, meninę bei socialinę kompetencijas, stiprino pasididžiavimo jausmą savo artimiausia aplinka.