Šiais metais Vasario 16-ji ypatinga šventė, nes atkurtai Lietuvos valstybei   100 metų.  Reikšminga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausių. Norėdami paminėti šią svarbią datą Vilainių mokyklos-darželio ,,Obelėlė“ ikimokyklinukai, pasipuošę tautinių spalvų pintomis apyrankėmis rinkosi į Lietuvos atributika papuoštą salę, kur vyko pramoga ,,Lietuva- mes tavo vaikai“. Pramogą vedė ,,Boružiukų“ grupės vyr. auklėtoja Nijolė Rindokienė. Skambėjo Tautinė giesmė, buvo demonstruojami Lietuvos simboliai. Skambant dainai ,,Nupiešiu Lietuvą“ vaikai turėjo galimybę ekrane stebėti, kaip visų grupių vaikai ruošėsi paminėti Lietuvos 100-metį: tai buvo piešiami piešiniai, dekoruojama atributika. Daug gražių jausmų buvo išlieta deklamuojant eilėraščius apie gimtinę, dainuojant daineles, atliekant bendrą dainą ,,Padainuokime sustoję“. Pramogos pabaigoje kiekviena grupė skirtingai dekoravo Lietuvos vėliavą. Visus nudžiugino vaišės – tai juoda duona ir medus. Vaikai sužinojo, kaip galima išreikšti pagarbą ir meilę Lietuvai, augti tikrais lietuvaičiais.

Mokiniai kartu su Vilainių bendruomene organizavo ir dalyvavo Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus koncerte „Įpinsiu dainą, įpinsiu šokį“ iš renginių ciklo „Myliu kraštą, kuriame gyvenu“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Koncerte pasirodė patys šauniausieji. Jie grojo, dainavo, šoko. Šiai šventei buvo suorganizuota ir vaikų kūrybinių darbų paroda.

Mūsų įstaiga nuo pačių mažiausių iki vyriausiųjų diegia pilietiškumo ir demokratiškumo pradmenis.

 

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Nijolė Rindokienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė