Mokytojai turi išmokti įvairių, praktiniu ugdymu grįstų, aktyvinančių pradinio ugdymo mokinius, ugdymo būdų ir metodų. Juos integruojant į ugdomąją veiklą, ugdymas tampa patrauklus, įdomus, skatinantis tyrinėti, eksperimentuoti, aktyviai veikti.

               Lapkričio 20 dieną į Vilainių mokyklą-darželį „Obelėlė“ susirinko Kėdainių rajono  pradinio ugdymo mokytojai. Jie buvo  supažindinti su gerąja Vilainių m.-d. „Obelėlė“ mokytojų  patirtimi naudojant bandymų ir eksperimentų metodą. „Obelėlės“ mokytojai skaitė pranešimus bei supažindino kitų mokyklų kolegas, kokius bandymus ir tyrinėjimus jie su mokiniais atlieka lauke: darže, sode, „Arbatinėje“ ir kitose erdvėse.

                 Atvykę  mokytojai, su „Obelėlės” mokytojų pagalba,  galėjo praktiškai išbandyti keletą bandymų su projekto gautomis „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ .  Atvykusių  mokytojų paprašyta  pasidalinti ir savo patirtimi, išsakyti mintis, su kokiais sunkumais jie susiduria naudojant  aktyviuosius mokymo metodus.

                 Mokytojai patobulino savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas organizuojant pradinių klasių mokinių patirtinį ugdymą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė