Siekdami sudominti mokinius architektūra, robotika, naujausiomis technologijomis, pasikvietėme VŠĮ „Robotikos studija“  mokytojus. Jie suorganizavo edukacijos pamokas pirmos ir trečios klasių mokiniams.

                      Edukacijos metu mokiniai turėjo galimybę įsijausti į išradėjo, architekto, inžinieriaus, programuotojo roles. Jie, pasitelkdami robotikos priemones, kūrė išmaniuosius robotus ir išmanųjį miestą, mokėsi skaityti schemas, naudotis kompiuterinėmis programėlėmis. Komandinis darbas ir bendradarbiavimas mokė  vaikus susitarti, klausytis tikslių mokytojo nurodymų.  Buvo ugdomi komunikavimo įgūdžiai, lavinamas gebėjimas priimti sprendimus, loginis mąstymas, skatinamas kūrybiškumas per praktinę – užduočių veiklą. Susidomėjimas buvo labai didelis, neprailgo praleistas laikas.

                                                  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė