eTwinning projektas ,,Happy easter“

Projekto koordinatorės: mokytoja Jolanta Klevinskienė, soc.pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė.

Projekto tikslas. Plėsti vaikų pasaulėžiūrą, skatinti pažinti kitų šalių kultūrą, papročius ir tradicijas Patiems pagaminti atvirukus ir paštu siųsti kitų šalių mokiniams.

Projekto dalyviai. 3 klasės mokiniai.

Projekto pristatymas. Projektas vykdytas 2 mėnesius (kovo-balandžio mėn.) projekte dalyvavo 15 mokyklų iš įvairiausių Europos kampelių: Lenkijos, Rumunijos, Armėnijos, Bulgarijos, Graikijos, Turkijos, Ispanijos. Projekto metu mokiniai kartu su mokytoja ir socialine pedagoge atliko nemažai darbų: kūrė mokyklos, šalies, gimto miesto, Velykų papročių. pristatymus, taip pat kiekvienas išmoko susikurti avatarus, Daug džiaugsmo vaikams suteikė Velykinių sveikinimų gaminimas ir siuntimas užsienio draugams, o dar daugiau teigiamų emocijų mokiniai patyrė gavę sveikinimus atgal.

        

 

 

eTwinning projektas  „Christmas Cards Exchange“

Projekto koordinatorė: socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė.

Dalyviai: trečios klasės  mokiniai.

Projektas prasidėjo 2021 m. gruodžio mėnesį. Projekte dalyvavo 11 mokyklų iš skirtingų šalių (Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos, Latvijos, Rumunijos). Vaikai gamino atvirukus, rašė kalėdinius linkėjimus ir paštu siuntė kitų šalių vaikams.

Šio projekto dėka  užsimezgė graži draugystė su projekto rengėjais iš Lenkijos. Labai džiaugiamės šiuolaikinėmis galimybėmis bendrauti su pasaulio vaikais.

            

eTwinning projektas „Netipinė aplinka ir vaikų kūrybiškumo plėtotė“. “Atypical environment and the development of children’s creativity”.

Projekto koordinatorė:  logopedė Rima Lučinskienė

Šio projekto tikslas – įgalinti vaikų kūrybiškumą netipinėse aplinkose.

Mokykla-darželis „Obelėlė“ prisijungė prie šio dr. A. Tamušauskaitės inicijuoto projekto, nes daug dėmesio skiria edukacinių erdvių kūrimui bei mokinių patirtiniam ugdymuisi. Netipinės, netradicinės aplinkos skatina vaikus veikti netradiciškai, stimuliuoja jų kūrybiškumą, o pedagogus įgalina taikyti netradicinius metodus.

Projektas vyks iki 2022.01.01.

 

 

 

eTwinning projektas  ,,Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose /world universities to schools.

Projekto koordinatorė: soc. pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė.

Projekto tikslas ir uždaviniai:
Ugdyti toleranciją ir pagarbą kitoms kultūroms, pasitikėjimą savimi, komunikavimo užsienio kalbomis ir kitų dalykų gebėjimus, ugdant vertybes, būtinas mokymosi aplinkų kūrimui meno ir įtraukumo kontekste besimokančioje organizacijoje tarpdiscipliniu aspektu.

Dalyviai: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokiniai.

Projektas vykdomas nuo 2019 rugsėjo mėn. iki 2020 birželio mėn.

 

eTwinning  projektas  ,,Mano mokyklos gyvenimas“ ( ,,My shool life“).

Projekto koordinatorė: soc. pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė.

Projekto tikslai:

  • susipažinti su kitomis pasaulio kultūromis;
  • palyginti užsienio šalių mokyklų sistemą, tradicijas, papročius.

Dalyviai: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokiniai.

Projektas vykdomas nuo 2019 spalio mėn. iki 2020 birželio mėn.

eTwinning  projektas:  ,,Senieji ir naujieji tradiciniai žaidimai“. (New games and old games (traditional games)).

Projekto koordinatorė: socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė.

Projekto uždaviniai: atrasti įdomius tradicinius senuosius ir naujus žaidimus. Supažindinti projekto partnerius su labiausiai patikusiais, išmokti kitų šalių žaidimų.
Dalyviai: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokiniai.

Projektas vykdomas nuo 2019 lapkričio mėn. iki 2020 birželio mėn.