eTwinning projektas „Netipinė aplinka ir vaikų kūrybiškumo plėtotė“. “Atypical environment and the development of children’s creativity”.

Projekto koordinatorė:  logopedė Rima Lučinskienė

Šio projekto tikslas – įgalinti vaikų kūrybiškumą netipinėse aplinkose.

Mokykla-darželis „Obelėlė“ prisijungė prie šio dr. A. Tamušauskaitės inicijuoto projekto, nes daug dėmesio skiria edukacinių erdvių kūrimui bei mokinių patirtiniam ugdymuisi. Netipinės, netradicinės aplinkos skatina vaikus veikti netradiciškai, stimuliuoja jų kūrybiškumą, o pedagogus įgalina taikyti netradicinius metodus.

Projektas vyks iki 2022.01.01.

 

 

 

eTwinning projektas  ,,Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose /world universities to schools.

Projekto koordinatorė: soc. pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė.

Projekto tikslas ir uždaviniai:
Ugdyti toleranciją ir pagarbą kitoms kultūroms, pasitikėjimą savimi, komunikavimo užsienio kalbomis ir kitų dalykų gebėjimus, ugdant vertybes, būtinas mokymosi aplinkų kūrimui meno ir įtraukumo kontekste besimokančioje organizacijoje tarpdiscipliniu aspektu.

Dalyviai: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokiniai.

Projektas vykdomas nuo 2019 rugsėjo mėn. iki 2020 birželio mėn.

 

eTwinning  projektas  ,,Mano mokyklos gyvenimas“ ( ,,My shool life“).

Projekto koordinatorė: soc. pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė.

Projekto tikslai:

  • susipažinti su kitomis pasaulio kultūromis;
  • palyginti užsienio šalių mokyklų sistemą, tradicijas, papročius.

Dalyviai: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokiniai.

Projektas vykdomas nuo 2019 spalio mėn. iki 2020 birželio mėn.

eTwinning  projektas:  ,,Senieji ir naujieji tradiciniai žaidimai“. (New games and old games (traditional games)).

Projekto koordinatorė: soc. pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė.

Projekto uždaviniai: atrasti įdomius tradicinius senuosius ir naujus žaidimus. Supažindinti projekto partnerius su labiausiai patikusiais, išmokti kitų šalių žaidimų.
Dalyviai: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokiniai.

Projektas vykdomas nuo 2019 lapkričio mėn. iki 2020 birželio mėn.