Jau tapo tradicija dalyvauti Solidarumo bėgime, kurį inicijuoja organizacija „Gebėkit vaikus“. Šiais metais mokytojos Jolantos Klevinskienės ir socialinės pedagogės Linos Mindauliūtės-Žukienės suburti 1–4 klasių mokiniai dalyvavo 6-tajame Solidarumo bėgime. Gerai nusiteikę, susivieniję bendrai sportinei veiklai, mokiniai  organizuotai atėjo į Vilainių parką. Naujai sutvarkytais takais jie prabėgo visą distanciją. Visi, įveikę numatytą atstumą,  gavo padėkas. Po to, kas kiek galėjo, paaukojo pinigėlių Lietuvos vaikų  dienos centrams ir Ukrainos vaikų žaidimų aikštelėms. Jie buvo išsiųsti į organizaciją „Gelbėkit vaikus“.

                      Ši akcija subūrė visus mokinius kilniam tikslui – padėti kitiems vaikams ir aktyviai praleisti laisvalaikį.

                                                 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė