2021 – 2022 m.m  Etwinning projekte „ Darni aplinka-įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“, kuris vystomas kartu su projekto kūrėju – Kauno l/d „Linelis ir KTU Vaižganto gimnazija bei VDU užsienio kalbų katedros studentais bei 207 Lietuvos ir užsienio šalių projekto partneriais, dalyvavo ir mūsų įstaigos mokytojos Asta Čiapaitė ir Rima Lučinskienė. Projekto metu vyko ne tik bendradarbiavimas tarpusavyje bei tinklaveikoje, bet ir naudingi mokymai, kuriuose pristatyti inovatyvūs įrankiai bei programėlės. TwinSpace erdvėje bei facebook platformoje projekto dalyviai dalijosi patirtimis, o mokymų metu mokėsi skaitmeninti turinį ir jį pateikti patogiame formate.

Kviečiame susipažinti su skaitmenintomis projekte pristatytomis mūsų įstaigos veiklomis:

http://linoit.com/users/rimalucinskiene1972/canvases/eTwinning%20projektas