Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr.AD-1-1485, esant COVID 19 (koronaviruso infekcijos) pavojui, įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas: švietimo veikla ugdymo įstaigose stabdoma ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu iki 2020 m. gruodžio 13 d.