Dalyvaujame Respublikiniame ilgalaikiame prevenciniame projekte

„Žaidimai moko“

 Šio projekto tikslas – pasitelkus žaidimus lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Šie gebėjimai svarbūs ruošiant vaikus rašymo procesams, raidžių ir skaitmenų grafiniam suvokimui, orientavimuisi erdvėje.

 Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto iniciatorė ir koordinatorė – Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio – darželio specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė.