Mūsų įstaigos pedagogai nuolat ieško efektyvių ugdymo(si) strategijų, kelia asmenines profesines kompetencijas.

Lapkričio 28 d. įstaigos mokytojai dalyvavo ilgalaikės mokymų programos „Įtraukusis ugdymas: visiems mokiniams palankios mokymo(si) aplinkos kūrimas Kėdainių raj. Vilainių mokykloje-darželyje „Obelėlė“ 2 modulio seminare „Aplinkų pritaikymas įtraukiojo ugdymo(si) sėkmei. Pradinių klasių vyr. mokytoja Asta Jasiūnienė pristatė vaizdinį pranešimą „Patirtinis mokinių mokymas(is) edukacinėje sveikatinimo erdvėje“. Anglų k. mokytoja metodininkė Renata Šimanauskienė pasidalijo patirtimi ir asmeninėmis įžvalgomis pranešime „Darbo patirtis: ugdymo turinio ir aplinkos pritaikymas, mokantis anglų kalbos“. Logopedė metodininkė Rima Lučinskienė pranešime „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ apžvelgė svarbiausius veiksnius, kuriant palankią ugdymo(si) aplinką visiems mokiniams.

Dalijimasis asmeninėmis patirtimis, įžvalgomis, praktiniais pedagoginės veiklos pavyzdžiais įgalina kurti darnią, saugią fizinę ir emocinę ugdymo(si) aplinką visiems mokiniams.