Laisvės Gynėjų dienos 30-metis, Sausio 13-oji  paminėta visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija” . Visuose languose buvo uždegtos žvakės, kurios  simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.  Mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo pilietiškumo pamokoje. Jie stebėjo nuotraukas ir video  iš 1991 metų sausio 13-osios įvykių, susipažino su mokytojų parengtais pasakojimais apie Lietuvos piliečių taikų pasipriešinimą okupantams, apie žmonių ryžtą apginti savo Tėvynės laisvę.