2022 metais mokykla-darželis „Obelėlė“ mini 60-ies metų veiklos jubiliejų. Ta proga prasminga prisiminti įstaigos praeitį, pasidžiaugti dabarties pasiekimais ir pasidalinti ateities vizijomis.

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo lygmenyje bendrystė ir bendruomeniškumas yra kokybiško šiuolaikinio ugdymo(si) pagrindas. Draugiška atmosfera, įtrauki socialinė bei ugdymosi aplinka, į vaiką orientuotas požiūris, patrauklios ir inovatyvios veiklų formos sudaro sąlygas visiems įstaigos bendruomenės nariams įdomiai ir prasmingai paminėti mokyklos-darželio 60-ies metų veiklos jubiliejų.

Kviečiame kartu švęsti ir virtualiai sekti jubiliejui skirtas veiklas:

https://padlet.com/mokyklaplansetes/obelele