Pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su senovės lietuvių šventėmis, astronomija.  Buvo suorganizuota astronomijos pamoka, kurią vedė  Simas Šatkauskas, ilgametis astronomijos entuziastas, praktikas. Jis išradingai, mokiniams suprantamai  ir linksmai padėjo tyrinėti dangaus kūnus interaktyviomis priemonėmis. Mokiniai sužinojo apie pagrindinius dangaus ir Visatos kūnus: Saulę, Mėnulį, Žemę, žvaigždes ir kitas dangaus planetas. Išsiaiškino kokie būna astronominiai reiškiniai: mėnulio fazės, diena-naktis, saulės ir mėnulio užtemimai, kiti astronominiai reiškiniai. Prisiminė pagrindines sezoninės senovės ir dabarties lietuvių šventes: Kalėdas, Rasas, Velykas. Išklausė,  kaip visa tai siejasi su astronomija? Buvo kalbama apie dydžius ir atstumus. Mokiniai susižavėję stebėjo dangaus kūnų dydžių ir atstumų demonstraciją projektoriaus pagalba. Įdėmiai klausė visatos kūnų garsus. Projektoriaus pagalba ir specialiomis programomis buvo supažindinti su įvairių Visatos objektų skleidžiamomis bangomis-garsais.  Per teleskopą stebėjo saulę, mėnulį.

                      Astronomijos pamoka mokiniams padarė didelį įspūdį. Kai kurie žadėjo labiau  domėtis visata, jos reiškiniais.

                                           Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė