Mūsų įstaigos ,,Varpelių“ grupės vaikai dalyvauja respublikiniame projekte ,,AŠ MAMYTE, TAU PAŠOKSIU“. Šį projektą organizuoja Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis. Šio projekto tikslas – įgyvendinti kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną respublikos vaikų ugdymo įstaigose. Reikėjo sukurti šokį savo brangiausiam žmogui-Mamai ir jį nufilmuoti, sukurtą filmuką įkelti į interneto svetainę YouTube (www.youtube.com). Ką mes ir atlikome. Dabar mūsų šokis jau įkeltas į Ylakių vaikų lopšelio-darželio Facebook paskyrą (https://www.facebook.com/Ylakiu.vaiku.lopselis.darzelis/) ir vyksta balsavimas iki šių metų gegužės 31 d. Filmukai surinkę daugiausia ,,like“ bus apdovanoti.

Kviečiame tėvelius padėti mums laimėti, skleidžiant informaciją ir aktyviai palaikyti mūsų įstaigos vaikus, balsuojant Ylakių lopšelio-darželio Facebook paskyroje, uždėdami ,,like“ prie mūsų šokio.

Meninio ugdymo (šokio) mokytoja Rita Myšauskienė