Paminėta tarptautinė šokio diena, sudalyvauta respublikiniame projekte „Mes šokiam 2022″. Buvo suorganizuota šventė mokyklos-darželio bendruomenei „Pašokime visi drauge”. Šventės tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą paįvairinant šokiu, susipažinti su įvairių stilių šokiais, skatinti bendruomeniškumą.  Į šventę atvyko personažai Pepė ir jos draugė Anika. jos kvietė visus šokti ir linksmai praleisti laisvalaikį.  Nuotaikingai  visus šokius šoko ir dideli, ir maži.

Meninio ugdymo mokytoja Rita Myšauskienė