Priešmokyklinės „Drugelių“  ir ikimokyklinės „Liūtukų” grupės  mokiniai vasario-kovo mėn. dalyvavo projekte, skirtame paminėti visoje šalyje rengiamas Lietuvos kalbos dienas „Trispalvis kalbos takas“. Projektą užbaigėme linksmomis veiklomis kieme ir virtualia pramoga „Lietuviais esame mes gimę“ su lopšelio-darželio „Aviliukas“ priešmokyklinukais.

Logopedė, spec. pedagogė Rima Lučinskienė