Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė”  – įstaiga, teikianti kokybiškas paslaugas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas; sudaranti sąlygas kiekvienam vaikui plėtoti savo gebėjimus pagal prigimtines galias; užtikrinti vaikų ir darbuotojų emocinį, fizinį saugumą; tenkinti tėvų lūkesčius; telkianti pedagogų bendruomenę siekti nuolatinio tobulėjimo.