Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė”  – įstaiga, teikianti kokybiškas paslaugas pagal pradinio, priešmokyklinio   ir ikimokyklinio ugdymo programas; sudaranti sąlygas kiekvienam vaikui plėtoti savo gebėjimus pagal prigimtines galias; užtikrinti vaikų ir darbuotojų emocinį, fizinį saugumą; tenkinti tėvų lūkesčius; telkianti pedagogų bendruomenę siekti nuolatinio tobulėjimo.

 

.