PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 2019–2020 m. m. antrojo pusmečio

 

Kla   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 

 

 

1

1. Klasės valandėlė „Antrasis žingsnis“ Matematika Lietuvių kalba Fizinis ugdymas (šokis) Matematika
2. Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Fizinis ugdymas (plaukimas)
3. Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Pasaulio paž. Fizinis ugdymas
4. Lietuvių kalba Technoloogijos Tikyba-etika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
5. Muzika Dailė Muzika
 

 

2

   
1. Lietuvių kalba Anglų kalba

1 grupė

Lietuvių kalba Anglų kalba

2 grupė

Matematika
2. Lietuvių kalba Matematika Dorinis ugd. (tikyba-etika) Matematika Fizinis ugd.
3. Matematika Lietuvių kalba Muzika Lietuvių kalba Muzika
4. Fizinis ugdymas Lietuvių klaba Matematika Lietuvių kalba Technologijos
5. Dailė Pasaulio pažinimas Fizinis ugd. (šokis) Pasaulio paž. Klasės valandėlė „Antrasis žingsnis“
6. Anglų kalba

2 grupė

Anglų kalba

1 grupė

 

 

3

         
1. Klasės valandėlė „Antrasis žingsnis“ Lietuvių kalba Matematika Matematika Lietuvių kalba
2. Matematika Anglų kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3. Fizinis ugdymas Matematika Dorinis ugd. (tikyba-etika) Anglų kalba Dailė ir technologijos
4. Muzika Lietuvių kalba Fizinis ugd. (šokis) Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas
5. Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Lietuvių kalba Muzika
 

 

4

         
1. Klasės valandėlė „Antrasis žingsnis“ Lietuvių kalba Dorinis ugd. (tikyba-etika) Matematika Pasaulio pažinimas
2. Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika
3. Fizinis ugd. (plaukimas Anglų kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių klaba
4. Fizinis ugdymas Matematika Muzika Lietuvių kalba Muzika
5. Matematika Technologijos  Matematika Fizinis ugd. (šokis) Dailė