PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 2019–2020 m. m.

 

Kla   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 

 

 

1

1. Klasės valandėlė „Antrasis žingsnis“ Matematika Lietuvių kalba Kūno kultūra (šokis) Kūno kultūra
2. Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Matematika
3. Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Pasaulio paž. Lietuvių kalba
4. Lietuvių kalba Kūno kultūra Tikyba-etika Lietuvių kalba Technologijos
5. Muzika Dailė Muzika
 

 

2

   
1. Lietuvių kalba Anglų kalba

1 grupė

Lietuvių kalba Anglų kalba

2 grupė

Matematika
2. Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas
3. Kūno kultūra (plaukimas) Lietuvių kalba Tikyba-etika Lietuvių kalba Muzika
4. Kūno kultūra Muzika Matematika Lietuvių kalba Technologijos
5. Matematika Pasaulio pažinimas Kūno kultūra (šokis) Dailė
6. Klasės valandėlė „Antrasis žingsnis“ Anglų kalba

2 grupė

Anglų kalba

1 grupė

 

 

3

         
1. Klasės valandėlė „Antrasis žingsnis“ Lietuvių kalba Matematika Matematika Lietuvių kalba
2. Matematika Anglų kalba Tikyba-etika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3. Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas Anglų kalba Kūno kultūra (plaukimas)
4. Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Kūno kultūra (šokis) Dailė ir technologijos Kūno kultūra
5. Muzika Dailė ir technologijos Lietuvių kalba Muzika
 

 

4

         
1. Klasės valandėlė „Antrasis žingsnis“ Lietuvių kalba Tikyba-etika Matematika Pasaulio pažinimas
2. Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika
3. Lietuvių kalba Anglų kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Dailė
4. Matematika Matematika Muzika Lietuvių kalba Muzika
5. Kūno kultūra Technologijos  Matematika Kūno kultūra (šokis) Kūno kultūra