KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ”

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

2019–2020  m. m.

 

Eil.Nr. Būrelio pavadinimas Savaitės diena Būrelio pradžia Valandų skaičius
1 Jaunučių dainavimo ir muzikavimo grupė „Obuoliukai“ pirmadienis 13.00 – 13.45 val. 1
2

 

Sporto būrelis

 

penktadienis 13.00 – 13.45 val. 1