Pagalbos mokiniui specialistai

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Išsilavinimas Mokymo įstaiga, specialybė, baigimo metai Kontaktai Darbo laikas
1. Renata Dzikienė  Socialinė pedagogė aukštasis

Kauno kolegija Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centras, 2006,

Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinis pedagogas, 2008

Tel. 8 698 58071,

el. paštas dzikkienerenata@gmail.com

I,II,IV 8.00-16.20

III 7.30-15.50

V 8.00-13.00

2.  Rita Žemgulienė Psichologas- asistentas  aukštasis

 Vilniaus pedagoginis universitetas, istorijos mokytoja, 1989

Vytauto Didžiojo universitetas, psichologijos magistro laipsnis, 2006

Tel. 8 684 33683,

el. paštas ritulka40@yahoo.com

 I,V 8.00-10.30
3. Rima Lučinskienė  Logopedė  aukštasis  Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla, ikimokyklinis auklėjimas 1991, Šiaulių universitetas, pradinio ugd. pedagogika 2003, specialiosios pedagogikos  studijų programa 2011

Tel. 8 618 32792,

el. paštas rima.luc@gmail.com

 I, 8.45-13.45 IV,V 8.00-13.45 II 8.00-14.00 III 9.00-14.00
4. Lina Mindauliūtė - Žukienė Socialinė pedagogė (vaiko auginimo atostogose)  aukštasis  Kauno kolegija Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centras, 2005 , Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinis pedagogas, 2009