Naujienos

  


 

2017-01-16 Padėka

 

Trečios klasės mokinai su savo programa dalyvavo Didžiosios Rinkos aikštėje sausio 13-tą dieną Kėdainių kultūros centro organizuotame koncerte laisvės gynėjų dienai paminėti „Dainos laisvei“.

 

Dėkojame už dalyvavimą  ir puikų pasirodymą trečios klasės mokiniams, už mokinių paruošimą –   meninio ugdymo mokytojai Ritai Vilkelienei, už pagalbą –  klasės mokytojai Laimai Lukoševičienei, už mokinių palydėjimą į koncertą – mokinių tėveliams.

 

Direktorė Renata Zigmantavičienė ir pavaduotoja Danutė Navajauskienė 

 

2017-01-13 Laisvės gynėjų diena

 

Nuo 2009 metų dalyvaujame akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcijos tikslas – paskatinti ugdytinius domėtis laisvę ir nepriklausomybę mylinčių piliečių, patyrusių sovietinio režimo represijas, atsiminimais. 

 

Visose klasėse ir grupėse ties kiekvienu langu buvo uždegtos žvakutės.  Vyko pilietiškumo pamoka. Vaikai stebėjo 1991 metų sausio įvykių filmuotą medžiagą, kalbėjo kas yra laisvė, piešė laisvės simboliu tapusį neužmirštuolės žiedą, rašė rašinėlius. 

 

 

 

2017-01-06 Trijų Karalių susitikimas su ,,Obelėlės“ bendruomene

 

Greitai prabėgo Kalėdinis laikas. Jį užbaigia Trijų Karalių šventė. Trijų Karalių dieną buvo nupuoštos eglutės ir gražiai su jomis vaikai atsisveikino.

 

Sausio 6 dieną po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius organizavo tradicinę Trijų Karalių eiseną po Kėdainių miestą. Karalius lydėjo klebonas, bažnyčios aktyvo nariai, Carito moterys. Trys Karaliai su palyda aplankė kasmet jų laukiančius bei nustebino ir pradžiugino tuos, kuriuos aplankė pirmą kartą. Pirmiausia Trijų Karalių palyda pasuko link Vilainių ugdymo įstaigos. Didelis šurmulys kilo Karaliams įžengus į mokyklą- darželį ,,Obelėlė“. Kiekvienus metus čia užsuka Trys Karaliai.

 

Gražus Šv. Jurgio bažnyčios ir mokyklos-darželio ,,Obelėlė“  bendruomenių bendradarbiavimas jungia šias dvi bendruomenes. Karaliai atvykę skambino varpeliais, giedojo giesmes, smilkė smilkalus. Jie dėvėjo karališkus rūbus ir karūnas, ėjo pasiramsčiuodami išpuoštomis lazdomis. Vaikai noriai  bendravo  su atvykėliais Karaliais, lietė jų lazdas ir žinoma gavo iš jų saldumynų bei drauge nusifotografavo. Karaliai dar yra vadinami Šventaisiais Išminčiais, kurie nešė gimusiam Kūdikėliui Jėzui auksą, smilkalus ir mirą. Kasparas nešė smilkalus, Baltazaras mirą ir Merkelis auksą. Trijų Karalių pagalbininkės  Carito moterys m/d ,,Obelėlės“ bendruomenei dalino kalendorius ir žvakeles, ant durų užrašė pirmąsias Šventųjų Išminčių raides +K+M+B  2017...

 

Tikybos mokytoja Genė Sereikienė

 

 

2017-01-05 Seminaras pedagogams

 

Pedagogai mokinių atostogų metu tobulino savo kvalifikaciją. Buvo suorganizuotas seminaras  „Pedagogo iššūkiai ir galimybės tenkinant įvairius besimokančiųjų poreikius. Geroji patirtis, rekomendacijos“. Mūsų įstaigos socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė ir logopedė Rima Lučinskienė parengė seminaro programą, orientuotą į švietimo tendencijas bei mokyklai ir joje dirbančiam pedagogui keliamus tikslus.

 

Į kvalifikacijos tobulinimo renginį atvyko „Obelėlės“, Josvainių gimnazijos bei Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyriaus pedagogai.  Jie turėjo galimybę išklausyti šešis kolegų pranešimus, pabendrauti, pasidalinti gerąja darbo patirtimi, pasisemti naujų idėjų. Įgytos kompetencijos padės pedagogams kasdieniame darbe efektyviau taikyti įvairias strategijas ir siekti kiekvieno besimokančiojo kokybiško ugdymo.

 

Dėkojame lektoriams už įdomius, naudingus pranešimus, geranorišką požiūrį į bendradarbiavimą.

                                                            

 Logopedė Rima Lučinskienė

 

 

2017-01-04 Aristavos skyrius

 

Aristavos bendruomenės salėje vyko šventinis renginys „Tobula dovana“, kurią vaikams ir jų tėveliams dovanojo skautai iš Vokietijos. Jo metu klausėme šventinių giesmių, pamatėme spektakliuką „Geras žmogus", visi drauge šokome ir dainavome. Vaikučius sužavėjo svečių dovanotos mielos  dovanėlės, skirtos tik jiems. Žinome, kad tobulos dovanos tikrai nerasime jokioje parduotuvėje, bet svečių dovana palietė visų mūsų širdis ir dar ilgai išliks atmintyje. 

                                                                    Auklėtoja Asta Čiapaitė

 

 

 

2016-12-30 Kalėdinė šventė Aristavos skyriaus vaikams

 

 

Kalėdinė popietė „Seku seku pasaką" sukvietė Aristavos skyriaus vaikus ir Aristavos bendruomenę pabūti kartu, pasižiūrėti  vaidinimo. Daug džiaugsmo vaikams suteikė Kalėdų Senelis. Vaikai jo labai laukė, mokėsi dainelių, eilėraščių, žaidimų. Dovanėlės iš Kalėdų Senelio maišo pradžiugino visus vaikučius. Vaikai pasižadėjo per metus dar daug ko išmokti ir parodyti, kai vėl juos aplankys  Kalėdų Senelis.

 

 

2016-12-30 Kalėdinės popietės „Po pasakos skraiste“

 

Mažų ir didelių šventė – Kalėdos atskubėjo ir į mūsų mokyklą-darželį „Obelėlė“. Šiai šventei ruošėsi visi vaikai: rašė laiškus Kalėdų Seneliui, atlikinėjo gerus darbus, mokėsi naujų eilėraščių ir dainelių, įsikūnijo į vaidinimų personažus. Į šventę atskubėjo vaikų brangiausieji žmonės: tėveliai, broliai ir sesės, seneliai, draugai. Visiems buvo gera ir linksma pabūti kartu, pažaisti su Kalėdų Seneliu. Švenčių akimirkos įamžintos fotonuotraukose.

 

                                      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė

 

 

 

2016-12-21 Sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Kelias į sveikatą per žinias, sportą ir meną“

 

Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio ,,Obelėlė“ bendruomenė puikiai suvokia, kad norint užtikrinti vaiko gerovę ir geresnę savijautą mokykloje, šeimoje, mokykla turi kviesti tėvus bendradarbiauti, įtraukdama juos į įvairias veiklas. Viena iš priemonių ,,prisivilioti‘ šeimas – veikla. Pradinių klasių mokytojos Violeta Lukoševičienė, Asta Jasiūnienė ir socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė susibūrė į komandą ir teikė paraišką dėl dalyvavimo Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkurse. Gautas finansavimas ir 2016 rugsėjo-gruodžio mėnesiais vykdytas projektas ,,Kelias į sveikatą per žinias, sportą ir meną“.

 

Pagrindinis projekto tikslas buvo: bendradarbiauti su šeimomis siekti, kad vaikai ir jų tėvai įgytų žinių ir praktinių įgūdžių, įprastų stiprinti savo sveikatą, išsiugdytų teigiamą nuostatą ir atitinkamą elgesį. 

 

Projekto metu bendradarbiavome su Kėdainių r. visuomenės sveikatos biuro specialiste Aida Butkiene. Vaikai mokėsi teisingai plauti rankas, valytis dantukus. Kėdainių profesinio rengimo centro profesijos mokytoja Audronė Alminienė vedė praktinį užsiėmimą ,,Valgau sveikai“. Taip pat susitikome su psichologe Daiva Govorova paskaitoje apie ,,Vaikų ir tėvų tarpusavio santykius“. Dekupažo technikos paslaptis atskleidė Šėtos gimnazijos dailės mokytoja Gintarė Boreišienė. Nuoširdus ačiū specialistėms už bendradarbiavimą.

 

                                                 Parengė socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė

 

 

2016-12-16  Susitikimas-veikla „Liūtukų“ grupėje „Kočioju kūčiukus su močiute“

 

,,Liūtukų'' grupėje“  su vaikais diskutavome, apie artėjančias šventes. Paaiškėjo, kad jie nežino, kaip galima pasigaminti kūčiukus, o  kaip sužinoti tikrą kūčiukų skonį? Todėl nusprendėme, kad reikia patiems jų išsikepti. Pasikvietėme pagalbininkų.  Į netradicinę  veiklą ,,Kočioju kūčiukus su močiute“ rinkosi trys kartos: vaikai, mamos ir močiutės. Nusprendėme kepti pagal senovinį močiutės receptą.  Pasidalinome darbais: vieni minkė, kiti kočiojo, treti dėjo į skardą. Kiek buvo vaikams džiaugsmo, kai pamatė, kad jų gaminti kūčiukai iškepė. Iškeptus skanėstus ragavo visi kartu ir gyrė, kaip kvepia, kaip skanu...

 

Vaikai, atsidėkodami, kad į jų užsiėmimą atėjo mamos ir močiutės,  padovanojo savo pagamintus Gerumo angelus. Gerumo angelais apdovanojo ir kitus darželio darbuotojus, kurie rūpinasi jų gerove.

 

                                                                    Auklėtojos Violeta Kinderienė, Violeta Balbierienė

  


 

2016-12-14 Pamokėlė „Ką ir kaip mes rengiamės“

 

Gruodžio 14 d. pas „Drugelių“ grupės priešmokyklinukus atskubėjo Liūdnasis Klounas. O nusiminęs jis buvo dėl to, kad nemokėjo apsirengti. Visus drabužius dėjosi, o jie beeinat vis nukrisdavo... Vaikai paaiškino Klounui, ką jis daro neteisingai, ir visi kartu pasimokė, ką ir kaip reikia rengtis. Atlikdami užduotis prie interaktyviosios SMART lentos, vaikai aiškinosi, kokius drabužius velkamės, kokius –  maunamės, kokius – rišamės, ką aunamės. Paaiškėjo, kad dedamės tik galvos apdangalus – kepures, kepuraites, skrybėles.

 

Išmokęs, ką ir kaip rengtis, Klounas pralinksmėjo, o vaikai pažadėjo jam taisyklingai vartoti apsirengimą nusakančius žodžius.

                                                                                                                             

  Logopedė Rima Lučinskienė

 

 

2016-12-14 Kalėdiniai skaitymai „Mokiniai skaito mažiesiems“

 

Gruodžio 12-14 dienomis darželio vaikai rinkosi paklausyti jau tradiciniais tapusių Advento skaitymų. 

 

 

Naujienų archyvas