Naujienos

      

 

 

 


2018-02-13 Užgavėnių šėlionės


Užgavėnės – linksma, nuotaikinga, garsi žiemos palydų šventė. Senovėje žmonės galvojo, jog žiemą reikia varyti iš mūsų krašto, kitaip ji neišeis. Tad Užgavėnės ir yra žiemos išvarymo šventė, juoko bei išdaigų diena. Kaip gi tokią dieną apsieisi be linksmų pokštų, tradicijų, apeigų.

 

Mūsų mokyklos-darželio bendruomenė,  kaip ir kasmet,  surengė šią nuotaikingą šventę. Vaikai, pedagogai persirengė įvairiais personažais, žaidė žaidimus, vaišinosi Užgavėnių blynais ir kitais patiekalais. Persirengėlių palyda dainomis, žaidimais ir šmaikščiu žodžiu pakvietė visus į lauką – šventės kulminacijai. Ten vyko  Lašininio ir Kanapinio kova, kurioje, kaip visada, Kanapinis laimi. Užgavėnių šventė neįsivaizduojama be blogio, nelaimių ir visiems įkyrėjusios žiemos simbolio – Morės sudeginimo. Prieš tai vaikai į Morės kišenes sudėjo savo surašytas visas nuodėmes, ydas ir blogus įpročius, kurių, anot lietuviškų Užgavėnių tradicijų, galima greitai ir lengvai atsikratyti tokiu būdu.

 

Užgavėnių šventės organizavimo tikslas – perteikti etnokultūrines žinias, papročius, tradicijas ir mokyti jas praktiškai taikyti mokyklos, šeimos ir giminės tradicinėse šventėse.

 

 

2018-01-23 Pasaulinė sniego diena 2018     Sausio 18 dieną, t. y. ketvirtadienį, mūsų įstaigoje praūžė renginys ,,Pasaulinė sniego diena 2018“. Lietuvos asociacija ,,Gimnastika visiems“ su Lietuvos asociacija ,,Sportas visiems“,  siekdamos paskatinti aktyvų judėjimą šaltuoju metų laiku,  Lietuvoje jungiasi prie tarptautinio projekto WORD SNOW DAY 2018. Todėl  Kėdainių r. mokyklos-darželio ,,Obelėlės“ bendruomenė su džiaugsmu prisijungė prie šios iniciatyvos ir sausio 18 dieną atšventė PASAULINĘ SNIEGO DIENĄ 2018 savo įstaigos kieme.

      Šventės tikslas – padidinti susidomėjimą žiemos sportu, pramogomis bei paskatinti aktyviai gyventi ir šaltuoju metų laiku. Organizavome sportinę šventę lauke su žiemiškomis rungtimis, estafetėmis. Subūrėme įstaigos bendruomenę bendrais ,,apšildančiais“ šokiais. Tarp pradinių klasių mokinių vyko ,,Sniego mūšis“, darželinukai šoko savo apšildantį šokį rateliuose ,,Batai“. 1-4 klasių mokiniai nudžiugino pašoktu bendru šokiu ,,Šiuolaikiniai ritmai“, o darželio grupės vaikai šoko šokį ,,Besmegenis“  aplink savo pasigamintus besmegenius iš popierinių dėžių. Visi kartu pasidžiaugėme sniegu, turiningai praleidome laiką kartu.

       Dėkoju auklėtojoms Dalei Misevičienei, Jurgitai Mejerei už puikiai pravestą šventę, bei meninio ugdymo mokytojai Ritai Vilkelienei už muzikinę šventės dalį. Taip pat tariu ačiū mokytojai Jolantai Klevinskienei ir pailgintos dienos grupės auklėtojai Laimai Žvikienei už pagalbą organizuojant šventę bei visiems darželio auklėtojams, mokytojams už vaikų priežiūrą ir saugumą šventės metu, organizavimą žiemiškas rungtis savo vaikams.

 

               Meninio ugdymo (šokio) mokytoja Rita Myšauskienė    

 

 

2017-01-12  Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

 

  Kaip ir kasmet, vyko pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija", skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.

 

  Visose klasėse ir grupėse degė iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Buvo vedamos pilietiškumo, istorinės atminties pažadinimo pamokos. Mokiniai susipažino su 1991 m. sausio 13-osios skaudžiais mūsų šaliai istorijos įvykiais. Jie stebėjo  filmą apie tragiškus įvykius Vilniuje prie parlamento, radijo ir televizijos pastato bei bokšto, dalyvavo diskusijose. Visi sėdėjo tylūs, susikaupę, bandė įsivaizduoti tuometinius įvykius. Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji.

 

   Kūrybinėje valandėlėje ugdytiniai stebėtus vaizdus ir iš diskusijų įsimintus faktus pavaizdavo piešiniuose, aprašė rašto darbuose.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė

 

2017-12-27 Kalėdiniai skaitiniai

 

Gruodžio 18-22 dienomis vyko projektas „Kalėdiniai skaitiniai“. Projekto tikslas – kūrybiškumo skatinimas, vaizduotės ir atminties lavinimas, gražus ir šiltas tarpusavio bendravimas, teigiamų emocijų puoselėjimas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pasakas skaitė personažai: Nykštukas ir Besmegenis. Šiais personažais „pavirto“ auklėtojos.   

 

Tuo pačiu metu vyko akcija ,,Knygų Kalėdos". Akcijos  metu tėveliai  su savo vaikučiais aukojo knygeles grupių bibliotekoms. Projekto metu buvo skaitomos padovanotos knygos. Pabūdami  prie šventiškai papuoštos eglutės ir klausydami skaitančių pasakų  vaikai pajuto artėjančią Kalėdų dvasią.

 

Vyr. auklėtojos V. Kinderienė ir V. Balbierienė


 

 

2017-12-20  Prakartėles darėme popierines ir dėliojome iš molinių figūrėlių

 

       Advento vainike degė jau trys žvakės: pranašų, Betliejaus ir piemenėlių. Už savaitės – Kalėdos. Pabandėme gaminti prakartėles. Vieni mokiniai jas piešė, o kiti kirpo iš popieriaus. Pirmokai prakartėlę dėliojo iš atsineštų figūrėlių. Vaikai iš namų atsinešė  molines figūrėles, kurios tiko prakartėlei: ėdžias, angelus, asilėlį ir kitas. Radome  Jėzaus, Marijos, Juozapo bei Trijų karalių figūrėlių. Tada parengėme prakartėlių parodėlę. Mokiniai žino, kad uždegus ketvirtąją Angelų žvakę bus Šventos Kalėdos – Jėzaus gimimo diena.

 

 

Tikybos mokytoja Genė Sereikienė

 

 

 

2017-12-13 Sveikiname „Švarių rankų šokio“ nugalėtojus!

 

Respublikiniame konkurse „Švarių rankų šokis 17“ mūsų įstaigos „Nykštukų“ grupės vaikai, iš 80 ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos, pateko tarp nugalėtojų. Iš  10 atrinktų geriausių komandų „Obelėlės“ vaikai  yra treti.

Dėkojame  sveikatos priežiūros specialistei Daivai Mickevičienei, meninio ugdymo mokytojoms Ritai Myšauskinei ir Ritai Vilkelienei padėjusioms vaikams pasirengti konkursui. Konkursas buvo naudingas vaikams, nes mokė mažuosius taisyklingai plauti rankas bei supažindino juos su teisingo kosėjimo etiketo judesiais. Konkurso dalyviams reikėjo sukurti originalų šokį, jį nufilmuoti ir, įkėlus į interneto svetainę youtube.com, nuorodą atsiųsti organizatoriams.

Laureatai bus apdovanojami  padėkomis ir dovanomis.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė

 

 

2017-12-11 Tarptautinė antikorupcijos diena „Obelėlėje“

 

   Gruodžio 9 dieną minima tarptautinė antikorupcijos diena. Šią dieną paminėjo ir mūsų mokiniai. Gruodžio 4-8 dienomis klasių valandėlių metu mokiniai su mokytojais aiškinosi korupcijos sampratą, problematiką, diskutavo, aiškinosi kaip elgtis pastebėjus korupcijos atvejį. Visi mokiniai susirinkę į bendrą renginį „Korupcija – spąstai sąžinei“, ne tik stebėjo informacinį filmuką antikorupcijos tema, bet ir vieni kitiems pristatė  klasėse atliktas užduotis. Pirmos klasės mokiniai kūrė skrajutes „Korupcijai – NE“, antrokai pristatė antikorupcinį plakatą, trečiokai deklamavo eiles, o šaunuoliai ketvirtokai ne tik sukūrė pasaką „Ežio kyšis“, bet ir ją suvaidino. Po namų užduočių mokiniai draugiškai dalyvavo viktorinoje, įtvirtino įgytas žinias korupcijos, antikorupcijos tema. Po diskusijų, perskaitytų istorijų, priėjome išvadą, kad norėdami pakeisti pasaulį, turime keistis ir patys, būti neabejingiems iškilusioms negerovėms, spręsti jas, netylėti, sąžiningu darbu, žiniomis, gebėjimais siekti geresnės gyvenimo kokybės.

 

Socialinė pedagogė Renata Dzikienė 

2017-12-06 ketvirtos klasės mokiniai regioninėje konferencijoje

 

Lapkričio 17 d. ketvirtos klasės mokinės Viltė Bersėnaitė, Rugilė Širvinskaitė ir mokytoja Laima Lukoševičienė vyko į regioninę konferenciją Ukmergėje „Eksperimentai kiekvienai dienai“. Mergaitės paruošė stendinį pranešimą „Mūsų eksperimentai“, išklausė kitų regiono mokinių pranešimus. Vėliau dalyvavo Ukmergės verslo ir technologijų mokyklos suorganizuotoje ekskursijoje, susipažino su kitų mokyklų bendraamžiais, pasisėmė drąsos ir patirties.

 

Pranešimą ketvirtos klasės mokinės parengė, prisimindamos, kokius eksperimentus atlieka neformaliojo ugdymo būrelyje „Įdomioji laboratorija“.

 

 Mokytoja    metodininkė Laima Lukoševičienė 

 

2017-12-06 Advento vainikai klasėse  –  kūrybinė mokinių išraiška, geri ketinimai ir malda

 

Drauge su pirmuoju žiemos mėnesiu atsivėrė liturginių metų ratas. Adventas – keturių savaičių laukimas Kristaus Atėjimo. Tai gražių pasiryžimų, gerų darbų ir susikaupimo metas. Miega žemė ir medžiai, nebegirdėti paukščių giesmių, dangus paberia sniego.

Pasitelkę kūrybinę išmonę kiekvienos klasės mokiniai gamino Advento vainikus. Advento vainike keturios žvakės. Mokiniai jau uždegė pirmąją  – Pranašų žvakę. 

Trečiokai padedami mokytojos Jolantos Klevinskienės vainiką gamino iš sudžiovintų rudens gėrybių. Tikybos pamokoje aplink Advento vainiką dėjome žalias eglės šakeles išsakydami savo gražius ketinimus, pasiryžimus ir gerus darbus,  kuriuos atliksime šią savaitę. Advento vainiką apjuosė ne vien žalios eglių šakelės ir konkorėžiai, bet ir kilnūs trečiokų pasiryžimai. Beje savo pasiryžimus ir gerus šios savaitės darbus prie Advento vainiko sudėjo ir mokytojos: Jolanta Klevinskienė, Laima Žvikienė ir šių eilučių autorė. 

Pirmokai į savo Advento vainiką įpynė šiek tiek blizgučių. Mokytoja Asta Jasiūnienė sakė, kad toks vainikas turi savyje žaismingumo. Pirmokai dėdami aplink vainiką konkorėžius nuoširdžiai vardijo kokiuos gerus darbus atliks šią savaitę: ,,padėsiu mamai“, ,,pašersiu šuniuką“, ,, grįžęs iš mokyklos paglostysiu katiną“.

Antrokai Advento vainike žvakes sustatė ne rateliu, bet vienoje eilutėje. Šalia žvakelių šypsojosi angeliukas. Tokia įdomi išmonė ne vien antokų, bet ir jų mokytojos Violetos Lukoševičienės. Tikybos pamokoje, kaip ir kitose klasėse vaikai po vieną ėjo prie Advento vainiko ir imdami iš šalia stovinčio maišelio konkorėžius ir eglės šakeles vardijo gerus darbus, kuriuos ketina atlikti dar šią savaitę: ,,aplankysiu sergantį giminaitį“, ,,sutvarkysiu kambarius“, ,,išvirsiu mamai arbatos“, ,,atsiprašysiu“. Mokytojos padėjėja Vida Eimutienė prisijungė prie antrokų išsakydama savo pasiryžimus ir gerus šios savaitės darbus.

Ketvirtokai prisiminė kokią žvakę uždegsime pirmąją Advento savaitę. Jie jau buvo uždegę Pranašų žvakę. Ketvirtokų mokytoja Laima Lukoševičienė sakydama savo pasiryžimus tarė: ,,noriu būti jūsų gera mokytoja, noriu, kad vieni kitus girdėtume kalbėdami tyliai...“

Išsakę savo pasiryžimus ir papuošę Advento vainiką konkorėžiais ir žaliomis eglių šakelėmis sukalbėjome maldą. Kūrybiniuose mokinių darbuose gaminant Advento vainikus sudėta ne vien graži idėja ir išmonė, bet čia rasime maldą, gerus pasiryžimus  bei  gražius ketinimus. 

 

Tikybos vyresnioji  mokytoja  Genė Sereikienė

 

 

 

 
Naujienų archyvas